Nông dân tham gia phòng chống tội phạm góp phần xây dựng thành phố “4 an” (30/08/2016)
Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hoá làm trọng tâm, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm trong các cấp Hội Nông dân...
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội (30/08/2016)
Sáng ngày 30-8-2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của Hội cho hơn 80 cán bộ hội từ thành phố...
Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” giúp nông dân nâng cao hiểu biết pháp luật (24/06/2016)
TVPL) - Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là mô hình cần thiết hiện nay. Đây là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân học tập, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách...
Hội Nông dân thành phố với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (01/06/2014)
Trong những năm qua, với tốc độ phát triển đô thị hoá ngày càng nhanh, nhiều khu đô thị mới được chỉnh trang và mở rộng, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang từng bước theo hướng...

Đăng nhập