Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 1690-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Công Văn Hướng dẫn nghiệp vụ Về việc lấy ý kiến sửa đối, bổ sung Điều lệ Hội và báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Hội khóa VII 09/01/2023 0
2 1672-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Công Văn Hướng dẫn nghiệp vụ Đẩy mạnh tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm dịp Tết Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 04/01/2023 0
3 71-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023; kết quả kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 03/01/2023 0
4 27-CTr/TU Thành ủy Đà Nẵng Chương trinh Văn bản Đảng chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao 23/12/2022 0
5 24-CTr/TU Thành ủy Đà Nẵng Chương trinh Văn bản Đảng Chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 05/12/2022 0
6 23-CTr/TU Thành ủy Đà Nẵng Hướng dẫn Văn bản Đảng Chương trình hành động của Thành uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 23/11/2022 0
7 69-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Hướng dẫn nghiệp vụ hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng khóa IX tiến tới Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 21/11/2022 0
8 67-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028 09/11/2022 0
9 66-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn Công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 06/11/2022 0
10 316-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Hướng dẫn nghiệp vụ kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 24/10/2022 0
11 19-CT/TU Sở, ban ngành Chỉ thị Văn bản Đảng Chỉ thị của Thành uỷ Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 14/10/2022 0
12 Trung ương Hướng dẫn Văn bản Đảng NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 16/06/2022 0
13 Trung ương Nghị Quyết Văn bản Đảng NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, TẠO ĐỘNG LỰC ĐƯA NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN CÓ THU NHẬP CAO” 16/06/2022 0
14 Trung ương Hướng dẫn Văn bản Đảng NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 16/06/2022 0
15 305 Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Thông báo Hướng dẫn nghiệp vụ Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 13/06/2022 0
16 1440 UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản Nhà nước Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/05/2022 0
17 102/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản Nhà nước Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2022, tầm nhìn 2050 thành phố Đà Nẵng 24/05/2022 0
18 Số 302-TB/TU Thành ủy Đà Nẵng Văn bản Đảng Thông báo Kết luận của Thành uỷ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ tị số 59-CT/TW 16/05/2022 0
19 1275-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Tuyên truyền tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt hoạt động khai thác hải sản và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tàu cá 15/05/2022 0
20 1274 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 12/05/2022 0
Đăng nhập