Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Thông báoTài khoản giao dịch Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết

BCH HND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2015

QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

 

*

Số 02-TB/QHTNDT

 

THÔNG BÁO

Tài khoản giao dịch Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng

 

          Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng.

          Để đảm bảo thông tin và thực hiện giao dịch với các đơn vị liên quan; Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố thông báo tài khoản giao dịch Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng như sau:

          1. Tên tài khoản: Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng.

          2. Địa chỉ: Số 16 Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng.

          3. Tài khoản:

          - Số tài khoản: 3761.01122397.91099 tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng.

          - Số tài khoản: 2000 201 355389 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng.

Các số tài khoản trên có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2015.

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tiện giao dịch.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Quỹ HTND TW;

 

- Sở Tài chính;

 

- Quận, huyện Hội;

 

- Lưu VT, KT.

 

 

 

 

Đặng Công Thắng

 

 

 

Đính kèm:
1.02. TB tai khoan QHTND TP.doc
 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 1 9 7 5 6
Today: 2.159
Yesterday: 2.646
This week: 2.159
This month: 70.526
Total: 11.919.756
Đăng nhập