Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 1275-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Tuyên truyền tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt hoạt động khai thác hải sản và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tàu cá 15/05/2022 0
2 1274 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 12/05/2022 0
3 CV 1272-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Công văn 1272-CV/HNDT về triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 12/05/2022 0
4 Số 57-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng 12/05/2022 0
5 53-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố 09/05/2022 0
6 1273 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Tuyên truyền Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 02/05/2022 0
7 292-TB/TU Thành ủy Đà Nẵng Văn bản Đảng Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố 25/04/2022 0
8 53-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn tổ chức Đại Hội chi Hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 13/04/2022 0
9 Số 262 - HD/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Văn bản trung ương Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020 26/10/2020 0
10 204-KH/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Văn bản trung ương Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam 15/07/2020 0
11 179-QĐ/HNDTW Trung ương Văn bản hội Văn bản trung ương Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 19/02/2019 0
12 29-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018 - 2023 17/01/2019 0
13 01-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
14 03-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 0
15 02-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
16 688-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 31/05/2018 0
17 203-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021 03/05/2018 0
18 56 - HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 06/04/2018 0
19 622-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018 03/04/2018 0
20 55-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018 15/03/2018 0
Đăng nhập