Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 Số 262 - HD/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Văn bản trung ương Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020 26/10/2020 0
2 204-KH/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Văn bản trung ương Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam 15/07/2020 0
3 179-QĐ/HNDTW Trung ương Văn bản hội Văn bản trung ương Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 19/02/2019 0
4 29-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018 - 2023 17/01/2019 0
5 01-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
6 03-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 0
7 02-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
8 688-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 31/05/2018 0
9 203-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021 03/05/2018 0
10 56 - HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 06/04/2018 0
11 622-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018 03/04/2018 0
12 55-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018 15/03/2018 0
13 180 - KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 28/02/2018 0
14 178 - KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023 23/02/2018 0
15 80-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Thông báo v/v thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 24/01/2018 0
16 05-NQ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 (khoá VII) 17/01/2018 0
17 173 -BC/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 17/01/2018 0
18 176 -KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề “ Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu” 12/01/2018 0
19 67-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Về Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” thành phố lần thứ I năm 2017 18/09/2017 0
20 65-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Thông báo một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2018 28/08/2017 0
Đăng nhập