Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
Nội dung chi tiết

Thực hiện Công văn số 4087-CV/HNDTW, ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam khóa VI trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố:

- Kính đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân thành phố dành thời gian tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo và gửi lại Hội Nông dân thành phố trước ngày 20/6/2018 để tổng hợp, báo cáo Hội Nông dân Trung ương.

- Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu, góp ý một cách rộng rãi, thật sự có chất lượng; qua đó nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức họp Ban Chấp hành thảo luận, góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Hội Nông dân thành phố sau khi kết thúc Đại hội Hội Nông dân quận, huyện.

(Dự thảo Báo cáo và mẫu góp ý gửi qua email và đăng tải trên Trang thông tin điện tử www.hoinongdandanang.org.vn).

Đây là nội dung quan trọng nhằm phục vụ cho Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kính đề nghị các đồng chí BCH Thành Hội quan tâm, góp ý xây dựng; đề nghị các Quận, Huyện Hội triển khai thực hiện và gởi bằng văn bản theo mẫu gửi kèm về Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố (qua Văn phòng, email: vphoinongdandn@gmail.com).  

Đính kèm:
1.688. CV gop y du thao bao cao chinh tri TW.doc
2.684_BC chinh tri BCHTW.pdf

V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
Số kí hiệu 688-CV/HNDT Người ký Nguyễn Đình Khánh Vân
Ngày ban hành 31/05/2018 Ngày xuất bản 31/05/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
  2. Hướng dẫn Phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018
  3. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
  4. Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018
Đăng nhập