Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.84. KH THUC HIEN DE AN 4 AN.doc

Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Số kí hiệu 84-KH/HNDT Người ký Nguyễn Kim Dũng
Ngày ban hành 09/01/2017 Ngày xuất bản 09/01/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam
  2. Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020
  3. Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023
  4. Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
Đăng nhập