Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Về Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” thành phố lần thứ I năm 2017
Nội dung chi tiết

 THÔNG BÁO

Về Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” thành phố lần thứ I năm 2017

_____

          Ngày 11 tháng 9 năm 2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã có Thông báo số 66-TB/HNDT về nội dung kết luận cuộc hop của Đ/c Đặng Công Thắng, Chủ tịch HND thành phố về chuẩn bị tổ chức Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” cấp thành phố lần thứ I-2017. Tuy nhiên, qua công tác chuẩn bị có một số nội dung thay đổi như sau:

          1. Về địa điểm tổ chức Hôi thi: Tại Hội trường UBND phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, số 388, đường Núi Thành - Đà Nẵng (Thay cho địa điểm Cơ quan Thành Hội).

          2. Về phần thi kiến thức: Tất cả các đội (8 đội) cùng thi một lần (Thay cho chia làm 2 bảng A, B).

          3. Về cổ động viên: Thống nhất mỗi quận, huyện Hội cử 30 người tham gia.

          Ngoài 3 nội dung trên, các nội dung tại Thông báo số 66-TB/HNDT, ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Thành Hội vẫn giữ nguyên không thay đổi;

Ban Thường vụ Thành Hội thông báo để các Ban, Văn phòng Thành Hội và các quận, huyện Hội biết thực hiện.

Đính kèm:
1.67. TB Can bo Chi hoi gioi 2017.pdf

Về Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” thành phố lần thứ I năm 2017
Số kí hiệu 67-TB/HNDT Người ký Nguyễn Kim Dũng
Ngày ban hành 18/09/2017 Ngày xuất bản 18/09/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  2. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  3. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  4. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
  5. Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
Đăng nhập