Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018
Nội dung chi tiết

HƯỚNG DẪN

Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 330/KH-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018.

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động như sau:

1. Thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động.

1.1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Vận động hội viên nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất. Vận động người thân ở xa quê đóng góp xây dựng quê hương, đóng góp, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình, dự án và hỗ trợ từ cộng đồng để giúp các hộ nghèo nâng cấp nhà ở, cải thiện đời sống.

Ở nông thôn, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ tổ chức liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát huy nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

Ở đô thị, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch đô thị; phát triển, đa dạng hoá ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; vận động nhân dân thực hiện văn minh và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, không bán hàng không có xuất xứ theo quy định của pháp luật, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

1.2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

Vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn. 

Vận động hội viên nông dân rèn luyện thể dục, thể thao; chủ động phòng, chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình; tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam - dioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn các hoạt động văn hóa với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nếp sống chấp hành pháp luật, sống nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp…

1.3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố xanh - sạch - đẹp. Hướng dẫn để người dân biết cách ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Ở nông thôn, vận động nhân dân thu gom rác thải đúng nơi quy định, trồng cây xanh, bóng mát; quy hoạch vườn, ao, chuồng và các công trình vệ sinh, nhà tắm đảm bảo mỹ quan và môi trường. Ở đô thị, vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp; phân loại và thu gom rác thải đúng quy định; xây dựng, bảo vệ các điểm sinh hoạt văn hóa công cộng.

Vận động nhân dân giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy hiệu quả các hoạt động tự quản của cộng đồng trong việc giám sát công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; sử dụng đồ dùng tiết kiệm năng lượng.

  1.4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố phố; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông; vận động nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn; không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Phát huy vai trò Hội nông dân trong giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

1.5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Tích cực nghiên cứu và nâng cao chất lượng phản biện của Hội nông dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Tích cực tham gia góp ý với cán bộ đảng viên, với chi bộ, chi đoàn, chi hội các đoàn thể trong các cuộc họp khu dân cư và sinh hoạt đoàn thể; giám sát chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên; đấu tranh với các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Giải pháp thực hiện.

2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc vận động

+ Nội dung:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về ý nghĩa của mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; về nội dung, phương thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động.

- Giới thiệu gương điển hình, mô hình tốt ở khu dân cư, xã, phường trong thực hiện các nội dung Cuộc vận động; giới thiệu những địa phương, tổ chức thành viên có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động.

+ Hình thức:

- Tổ chức tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thông qua các hội nghị tập huấn, các buổi sinh hoạt định kỳ ở khu dân cư.

- Phát huy vai trò của các dòng họ, người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng khu dân cư trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động.

2.2. Tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình điểm, sơ kết, tổng kết Cuộc vận động

  - Hội Nông dân quận huyện, xã phường xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động, trong đó chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn đến các chi, tổ hội; biên soạn tài liệu tập huấn; tổ chức khảo sát, tọa đàm trao đổi về giải pháp triển khai hiệu quả Cuộc vận động ở các địa phương.

- Mỗi quận, huyện lựa chọn một số xã, phường, khu dân cư chỉ đạo điểm để đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng.

- Định kỳ 6 tháng, một năm tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.

2.3. Nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

- Hằng năm, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp căn cứ tình hình thực tế của địa phương để chọn chủ đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện sản xuất, nuôi trồng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trồng cây xanh bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự trị an, văn minh trong ứng xử, giao tiếp.

- Trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Nông dân 14/10;  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), tổ chức các hoạt động thiết thực đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Cuộc vận động; tổ chức biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động, phát động đăng ký thi đua xây dựng “Gia đỉnh văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

2.4. Phối hợp thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước

- Vận động hội viên nông dân tiếp tục thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trên cơ sở thực hiện nội dung Cuộc vận động, tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia tích cực xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

- Thực hiện trách nhiệm Hội Nông dân trong vận động nhân dân đăng ký thực hiện và giám sát việc công nhận, góp phần nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hóa”, xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

2.5. Tập trung vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

- Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh Chương trình giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Chỉ thị 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Giao chỉ tiêu 1 Chi hội giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

2.6. Đảm bảo cơ chế, kinh phí thực hiện Cuộc vận động

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với Cuộc vận động, Hội Nông dân các quận, huyện, xã phường báo cáo, tham mưu với cấp uỷ ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương.

  Tranh thủ nguồn kinh phí thực hiện theo Thông tư liên tịch số 144/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/9/2014 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Tổ chức thực hiện.

Hội Nông dân các quận huyện, xã phường xây dựng kế hoạch hưởng ứng và triển khai thực hiện Cuộc vận động, đề xuất biện pháp cụ thể, phù hợp để góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới và khu phố đô thị văn minh; xây dựng kế hoạch hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo.

Các ban, Văn phòng Thành hội, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Kinh tế xã hội làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực, thường xuyên kiểm tra nắm tình hình và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Ban Kinh tế xã hội có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Cuộc vận động, định kỳ báo cáo theo quy định./.

Đính kèm:
1.55. HD Cuoc van dong toan dan Doan ket.doc

Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018
Số kí hiệu 55-HD/HNDT Người ký Nguyễn Đình Khánh Vân
Ngày ban hành 15/03/2018 Ngày xuất bản 15/03/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông báo Kết luận của Thành uỷ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ tị số 59-CT/TW
  2. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  3. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  4. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  5. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
Đăng nhập