Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 (khoá VII)
Nội dung chi tiết

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

lần thứ 11 (khoá VII)

         

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, ngày 09 tháng 01 năm 2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho 100 % cán bộ, hội viên, nông dân.

2) Nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, Hội viên; kết nạp thêm 2.000 hội viên mới và phát thẻ cho 100% hội viên mới kết nạp.

3) Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Hội cho 1.300 cán bộ Hội các cấp.

          4) Xây dựng 100% cơ sở hội và 100% chi hội đạt khá, vững mạnh,

5) 100% chi hội có quỹ hội, bình quân đạt 65.000 đồng/hội viên/năm.

6) Dạy nghề cho 1.150 nông dân, trong đó Hội trực tiếp dạy có cấp chứng chỉ cho 150 nông dân và phối hợp với các ngành dạy nghề cho 1.000 nông dân.

          7) Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tăng thêm 2 tỷ đồng; mỗi quận, huyện Hội tăng từ 200 triệu đồng trở lên; không có nợ quá hạn.

          8) Tham gia vận động 100% hộ nông dân đăng ký và có trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2018.

          9) Vận động 60% hộ nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp và số hộ đăng ký đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp tăng 10% so với năm 2017.

          10) Xây dựng 50 mô hình công tác Hội, phong trào nông dân và mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do các cấp HND hướng dẫn tổ chức.

          11) Mỗi quận, huyện Hội và cơ sở Hội xây dựng một mô hình tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.

12) Mỗi cơ sở hội xây dựng mới 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

2. Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Thành Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các đồng chí Ủy viên BCH để hoàn chỉnh Báo cáo Nghị quyết và ban hành triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân thành phố ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018.

Đính kèm:
1.05. NQ HNBCH LAN THU 11.doc

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 (khoá VII)
Số kí hiệu 05-NQ/HNDT Người ký Nguyễn Đình Khánh Vân
Ngày ban hành 17/01/2018 Ngày xuất bản 17/01/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  2. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  3. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  4. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
  5. Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
Đăng nhập