Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
Nội dung chi tiết

Nhằm phát huy tinh thần tập thể, cũng như lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên nông dân thành phố. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện dành thời gian nghiên cứu và tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu, góp ý về nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018 (Dự thảo Báo cáo gửi qua email và đăng tải trên Trang thông tin điện tử www.hoinongdandanang.org.vn).

Đây là nội dung quan trọng nhằm phục vụ cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề nghị các Quận, Huyện Hội tiến hành triển khai một cách rộng rãi, thật sự có chất lượng và tổng hợp góp ý gửi về Hội Nông dân thành phố ( gửi bằng văn bản giấy và qua địa chỉ mail vphoinongdandn@gmail.com). 

Đính kèm:
1.622. CV gop y du thao bao cao chinh tri lan 2.doc
2.Bao cao chinh tri.doc
4.Phu luc so lieu NK 2013-2018.doc
7.So sanh chi tieu DH VII.doc

V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
Số kí hiệu 622-CV/HNDT Người ký Nguyễn Đình Khánh Vân
Ngày ban hành 03/04/2018 Ngày xuất bản 03/04/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông báo Kết luận của Thành uỷ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ tị số 59-CT/TW
  2. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  3. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  4. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  5. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
Đăng nhập