Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
Nội dung chi tiết

Nhằm phát huy tinh thần tập thể, cũng như lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, hội viên nông dân thành phố. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện dành thời gian nghiên cứu và tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu, góp ý về nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018 (Dự thảo Báo cáo gửi qua email và đăng tải trên Trang thông tin điện tử www.hoinongdandanang.org.vn).

Đây là nội dung quan trọng nhằm phục vụ cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề nghị các Quận, Huyện Hội tiến hành triển khai một cách rộng rãi, thật sự có chất lượng và tổng hợp góp ý gửi về Hội Nông dân thành phố ( gửi bằng văn bản giấy và qua địa chỉ mail vphoinongdandn@gmail.com). 

Đính kèm:
1.622. CV gop y du thao bao cao chinh tri lan 2.doc
2.Bao cao chinh tri.doc
4.Phu luc so lieu NK 2013-2018.doc
7.So sanh chi tieu DH VII.doc

V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
Số kí hiệu 622-CV/HNDT Người ký Nguyễn Đình Khánh Vân
Ngày ban hành 03/04/2018 Ngày xuất bản 03/04/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
  2. Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
  3. Hướng dẫn Phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018
  4. Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018
Đăng nhập