Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020.doc

Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020
Số kí hiệu Số 262 - HD/HNDTW Người ký
Ngày ban hành 26/10/2020 Ngày xuất bản 12/11/2020
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam
  2. Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023
  3. Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
  4. Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
Đăng nhập