Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
Nội dung chi tiết
Thực hiện Hướng dẫn số 54- HD/BTGTU, ngày 10/5/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về “Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)”; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố  hướng dẫn công tác tuyên truyền
Đính kèm:
1.57. HD TT ky niem 110 nam Ngay sinh dc Pham Hung.signed.pdf
2.50De cuong.pdf

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
Số kí hiệu Số 57-HD/HNDT Người ký
Ngày ban hành 12/05/2022 Ngày xuất bản 16/05/2022
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tuyên truyền Loại văn bản Văn bản khác
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố
  2. tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt hoạt động khai thác hải sản và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tàu cá
  3. Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
  4. Công văn 1272-CV/HNDT về triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
Đăng nhập