Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.4.1273. Vv tiep tuc thuc hien Chuong trinh Moi xa mot san pham OCOP.signed.pdf

Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Số kí hiệu 1273 - CV/HNDT Người ký
Ngày ban hành 02/05/2022 Ngày xuất bản 16/05/2022
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tuyên truyền Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
  2. Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố
  3. tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt hoạt động khai thác hải sản và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tàu cá
  4. Công văn 1272-CV/HNDT về triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
Đăng nhập