Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
21 180 - KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 28/02/2018 0
22 178 - KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023 23/02/2018 0
23 80-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Thông báo v/v thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 24/01/2018 0
24 05-NQ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 (khoá VII) 17/01/2018 0
25 173 -BC/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 17/01/2018 0
26 176 -KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề “ Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu” 12/01/2018 0
27 67-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Về Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” thành phố lần thứ I năm 2017 18/09/2017 0
28 65-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Thông báo một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2018 28/08/2017 0
29 109-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình “Thành phố 4 an” 22/03/2017 0
30 107-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch giám sát việc thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho thành viên làm việc, kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ 14/03/2017 0
31 105-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch tổ chức “Hội thi cán bộ chi hội giỏi” các cấp tiến tới hội thi cấp thành phố, lần thứ I - năm 2017 07/03/2017 0
32 102-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 06/03/2017 0
33 17-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Cách viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử 16/02/2017 0
34 16-CT/TU Thành ủy Đà Nẵng Văn bản hội Chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 16/02/2017 0
35 16-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2020 12/01/2017 0
36 84-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản trung ương Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 09/01/2017 0
37 08-CT/TW Các cơ quan Liên tịch Văn bản hội Văn bản trung ương Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII 02/11/2016 0
38 57-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW về việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 08/08/2016 0
39 02-NQ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 8 (khoá VII) 20/07/2016 0
40 36-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch Triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 31-3-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 30/05/2016 0
Đăng nhập