Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 1690-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Công Văn Hướng dẫn nghiệp vụ Về việc lấy ý kiến sửa đối, bổ sung Điều lệ Hội và báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Hội khóa VII 09/01/2023 0
2 1672-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Công Văn Hướng dẫn nghiệp vụ Đẩy mạnh tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm dịp Tết Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 04/01/2023 0
3 71-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Hướng dẫn Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và hoạt động mừng Xuân Quý Mão 2023; kết quả kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 03/01/2023 0
4 27-CTr/TU Thành ủy Đà Nẵng Chương trinh Văn bản Đảng chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao 23/12/2022 0
5 24-CTr/TU Thành ủy Đà Nẵng Chương trinh Văn bản Đảng Chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 05/12/2022 0
Đăng nhập