Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 1275-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Tuyên truyền tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt hoạt động khai thác hải sản và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tàu cá 15/05/2022 0
2 1274 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 12/05/2022 0
3 CV 1272-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Công văn 1272-CV/HNDT về triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 12/05/2022 0
4 Số 57-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng 12/05/2022 0
5 53-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố 09/05/2022 0
6 1273 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Tuyên truyền Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 02/05/2022 0
7 292-TB/TU Thành ủy Đà Nẵng Văn bản Đảng Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố 25/04/2022 0
8 53-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn tổ chức Đại Hội chi Hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 13/04/2022 0
9 Số 262 - HD/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Văn bản trung ương Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020 26/10/2020 0
10 204-KH/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Văn bản trung ương Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam 15/07/2020 0
11 179-QĐ/HNDTW Trung ương Văn bản hội Văn bản trung ương Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 19/02/2019 0
12 29-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018 - 2023 17/01/2019 0
13 02-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
14 01-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
15 03-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Đề án Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 0
16 688-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 31/05/2018 0
17 203-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021 03/05/2018 0
18 56 - HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 06/04/2018 0
19 622-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH HND thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018 03/04/2018 0
20 55-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an” năm 2018 15/03/2018 0
21 180 - KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 28/02/2018 0
22 178 - KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023 23/02/2018 0
23 80-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Thông báo v/v thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 24/01/2018 0
24 05-NQ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 (khoá VII) 17/01/2018 0
25 173 -BC/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 17/01/2018 0
26 176 -KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề “ Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu” 12/01/2018 0
27 67-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Về Hội thi “Cán bộ chi hội giỏi” thành phố lần thứ I năm 2017 18/09/2017 0
28 65-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Thông báo một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2018 28/08/2017 0
29 109-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình “Thành phố 4 an” 22/03/2017 0
30 107-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch giám sát việc thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho thành viên làm việc, kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ 14/03/2017 0
31 105-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch tổ chức “Hội thi cán bộ chi hội giỏi” các cấp tiến tới hội thi cấp thành phố, lần thứ I - năm 2017 07/03/2017 0
32 102-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 06/03/2017 0
33 17-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Cách viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử 16/02/2017 0
34 16-CT/TU Thành ủy Đà Nẵng Văn bản hội Chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 16/02/2017 0
35 16-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2020 12/01/2017 0
36 84-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản trung ương Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 09/01/2017 0
37 08-CT/TW Các cơ quan Liên tịch Văn bản hội Văn bản trung ương Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII 02/11/2016 0
38 57-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW về việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 08/08/2016 0
39 02-NQ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 8 (khoá VII) 20/07/2016 0
40 36-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Kế hoạch Triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 31-3-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 30/05/2016 0
41 01-CTr/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Chương trình Công tác trọng tâm năm 2016 19/01/2016 0
42 02-TB/QHTNDT Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Thông báoTài khoản giao dịch Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 09/09/2015 0
43 1325/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 09/03/2015 0
44 819/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Văn bản liên tịch v/v thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 12/12/2014 0
45 06-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Hướng dẫn Tiếp tục củng cổ tổ chức, nội dung hoạt động và sinh hoạt chi, tổ Hội trên địa bàn dân cư 12/03/2014 0
46 07-QĐ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Quyết định ban hành Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả của Quỹ Hõ trợ nông dân giai đoạn 2014-2020 12/02/2014 0
47 01-Ctr/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản địa phương Chương trình hành động Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Cơ sở Hội từ nay đến năm 2018 20/01/2014 0
48 1270 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022 10/05/0022 0
Đăng nhập