LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Của Thường trực, các Ban và Văn phòng Thành Hội từ ngày 03 - 09/2/2020

-----

Ngày, tháng

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai

03/02/2020

 

S

-8g: + Giao ban cơ quan

 

      + Dự HN TK công tác Đảng

- PH cơ quan

 

- Đảng ủy khối

- Thường trực, lãnh đạo, CV các Ban, VP

- Đ/c Dũng

C

 

 

 

Thứ ba

04/02/2020

 

S

-8g:+ Dự tọa đàm khả năng ứng dụng mô hình nông nghiệp thông minh

     + Làm việc với HND quận Hải Châu

TTHC TP

 

- Hải Châu

- Đ/c Vân

 

- Đ/c Ấn

C

 

 

 

Thứ tư

05/02/2020

 

S

-8g: Đi cơ sở

- Ngũ Hành Sơn

- Đ/c Đài

C

 

 

 

Thứ năm

06/02/2020

 

S

-8g: + Họp HĐ PBGDPL

     + Dự buổi ký kết giao ước thi đua

- TTHC TP

- Liên Chiểu

- Đ/c Dũng

- Đ/c Hải

C

 

 

 

Thứ sáu

07/02/2020

 

S

-7g30: Dự hội thảo góp ý KTXH

-8g: Làm việc với HND quận Thanh Khê

- TTHC TP

- Thanh Khê

- Đ/c Vân

- Đ/c Dũng, Hải, Tiến, VP

C

 

 

 

 

 

more
 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 2 0 1 0 3
Today: 2.506
Yesterday: 2.646
This week: 2.506
This month: 70.873
Total: 11.920.103
Đăng nhập