Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 Số 262 - HD/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020 26/10/2020 0
2 204-KH/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam 15/07/2020 0
3 179-QĐ/HNDTW Trung ương Văn bản hội Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 19/02/2019 0
4 84-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 09/01/2017 0
5 08-CT/TW Các cơ quan Liên tịch Văn bản hội Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII 02/11/2016 0
 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 1 9 7 5 0
Today: 2.153
Yesterday: 2.646
This week: 2.153
This month: 70.520
Total: 11.919.750
Đăng nhập