I. CÁC BAN, VĂN PHÒNG TRỰC THUỘC HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STT

Phòng, Ban

Số điện thoại

1

 Văn phòng

 (0236) 355 1214 - 3624 904

2

Ban Xây dựng Hội

(Lĩnh vực Tổ chức - Kiểm tra)

(0236) 3624915

3

Ban Xây dựng Hội

(Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội)

(0236) 3624913

4

Ban Xây dựng Hội

(Lĩnh vựcTuyên giáo)

(0236) 3624914

5

 

Ban Xây dựng Hội

(Lĩnh vực Quỹ Hỗ trợ ND)

(0236) 3624 906

 

II. HỘI NÔNG DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN

1. Hội Nông dân huyện Hòa Vang

Địa chỉ: Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang

SĐT: 0236 384 6275

Email: hoinongdanhv@gmail.com

2. Hội Nông dân quận Sơn Trà

Địa chỉ:  02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

SĐT: 0236 394 4063

Email: hndst@danang.gov.vn

3. Hội Nông dân quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 131 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ

SĐT: 0236 3674212

Email: nongdan-camle@danang.gov.vn           

4. Hội Nông dân quận Liên Chiểu

Địa chỉ: 89 Ngô Thì Nhậm, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu

SĐT: 0236 3845 241

Email: nongdanlienchieu@gmail.com

5. Hội Nông dân quận Thanh Khê

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê

SĐT: 0236 381 3113

Email:  hndthanhkhe@danang.gov.vn

6. Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn

SĐT: 0236 3847302

Email: hoindnhs@gmail.com

7. Hội Nông dân quận Hải Châu

Địa chỉ: 314 Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu

SĐT: 0236 3824 565

Email: nongdan-haichau@danang.gov.vn

            

 

DANH BẠ CHI TIẾT CÁN BỘ HỘI TỪ THÀNH PHỐ ĐẾN CHI HỘI

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 12 Hồ Nguyên Trừng, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

SĐT/Fax:  0236 355 1214

Email: vphoinongdandn@gmail.com

Website: hoinongdandanang.org.vn

TT

TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN

CHỨC VỤ

ĐTCĐ

DI ĐỘNG

I

Thường trực

 

 

 

1

Nguyễn Hữu Thiết

Chủ tịch

3624 907

0905.011.021

2

Nguyễn Kim Dũng

Phó CT TT

3624 910

0905.169.269

3

Nguyễn Văn Ấn

Phó Chủ tịch

3624 908

0914.112.753

II

Ban Xây dựng Hội
(Lĩnh vực Tổ chức – Kiểm tra)

tckthnddn@gmail.com

1

Nguyễn Hồng Hải

Trưởng ban Xây dựng Hội

3624 915

0906.463.899

2

Lê Thị Anh Đào

Phó Ban XD Hội

 

0905.234.999

III

Ban Xây dựng Hội (Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội)

ktxhhnddn@gmail.com

1

Trần Ngọc Anh

Phó Ban XD Hội

3624 913

0905.077.638

2

Võ Thị Đông

Chuyên viên

 

0905.925.834

IV

Ban Xây dựng Hội (Lĩnh vực Tuyên giáo)

btghnddn@gmail.com

1

Phạm Văn Tiến

Phó ban XD Hội

3624 914

0905.160.848

V

Ban Xây dựng Hội (Lĩnh vực Quỹ HTND)

qhtnddn@gmail.com

1

Ngô Thị Ánh Ngọc

Chuyên viên

3624 906

0934 848 348

2

Ngô Thị Kim Hồng

Chuyên viên

 

0905 942 946

VI

Văn phòng

vphoinongdandn@gmail.com

1

Ngô Ngọc Quốc

Chánh VP

3624 904

0989.155.785

2

Đỗ Thị Huỳnh Trang

Chuyên viên

3624 905

0988.966.910

3

Lê Nguyễn Oanh Vũ

Chuyên viên

355 1214

0975.544.522

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HÒA VANG

Địa chỉ: Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang

SĐT: 0236 384 6275

Email: hoinongdanhv@gmail.com

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Nguyễn Văn Vân

Chủ tịch

0905 154 202

2

Huỳnh Tấn Bôn

Phó Chủ tịch

0934 936 168

3

Nguyễn Đức Lê

Phó Chủ tịch

0914.104.265

4

Phùng Thị Mĩ Hạnh

Ủy viên BTV

0935.107.001

5

Lưu Thành Vinh

Chuyên viên

0905.958.285

 

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Di động

1

Hòa Châu

 

 

Địa chỉ: Thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang

 

Ngô Văn Lâu

Chủ tịch

0935.568.495

 

Ông Thị Hồng Yến

Phó Chủ tịch

0902.189.132

2

Hòa Phước

 

 

Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang

 

Phạm Văn Muộn

Chủ tịch

0905.095.027

 

Ngô Định

Phó Chủ tịch

0932.708.721

3

Hòa Tiến

 

 

Địa chỉ: Thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang

Email: hndhoatien@gmail.com        

 

Đặng Văn Quang

Chủ tịch

0905.202.317

 

Đặng Xuân

Phó Chủ tịch

0905.629.019

4

Hòa Phong

 

 

Địa chỉ: Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang

Email: hndhoaphong2012@gmail.com

 

Nguyễn Tiến Lực

Chủ tịch

0935.011.178

 

Bùi Dũng

Phó Chủ tịch

0905.559.206

5

Hòa Nhơn

 

 

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

Email: hndhoanhon@gmail.com

 

Bùi Thị Qua

Chủ tịch

0935.803.968

 

Phan Thanh Quang

Phó Chủ tịch

0706 109 746

6

Hòa Phú

 

 

Địa chỉ: Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang

Email: hndhoaphu@gmail.com

 

Phan Dũng

Chủ tịch

0935.865.707

 

Trương Tam

Phó Chủ tịch

0905.503.306

7

Hòa Khương

 

 

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang

Email: hoakhuonghnd@gmail.com

 

Trần Văn Mười

Chủ tịch

0905.280.945

 

Lê Nha

Phó Chủ tịch

0935.469.589

8

Hòa Bắc

 

 

Địa chỉ: Thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang

Email: hndhoabac@gmail.com

 

Hồ Tăng Khoa

Chủ tịch

0979.810.816

 

Trần Trọng Phước

Phó Chủ tịch

0775.050.435

9

Hòa Sơn

 

 

Địa chỉ: Thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang

Email: hndhoasonhv@gmail.com

 

Trần Văn Sa

Chủ tịch

0935.581.806

 

Trần Văn Hoa

Phó Chủ tịch

0935.581.843

10

Hòa Liên

 

 

Địa chỉ: Thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang

Email: hndhoalienhv@gmail.com

 

Ngô Văn Xuân

Chủ tịch

0988.797.912

 

Nguyễn Thị Bích Chiêu

Phó Chủ tịch

0773.226.019

11

Hòa Ninh

 

 

Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang

Email: hndhoaninh@gmail.com

 

Nguyễn Đức Tân

Chủ tịch

0905.069.016

 

Nguyễn Phú Năng

Phó Chủ tịch

0905.530.482

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Địa chỉ:  02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

SĐT: 0236 394 4063

Email: hoinongdandnst@gmail.com

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Trần Văn Lực

Chủ tịch

0905.236.358

2

Trần Văn Ngọc

Phó Chủ tịch

0976.251.381

3

Lê Thị Hồng Vi

Ủy viên BTV

0983.399.891

4

Phạm Thị Bé Dung

Chuyên viên

0905.238 028

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Di động

1

An Hải Đông

 

 

Địa chỉ: 1075 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà

Email: hndanhaidong@gmail.com

 

Huỳnh Kim Hiếu

Chủ tịch

0905.505.235

 

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

0905.485.256

2

An Hải Tây

 

 

Địa chỉ: 45 Mai Hắc Đế, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà

Email: hndanhaitay@gmail.com

 

Nguyễn Thúy Hồng Mỹ Lệ Dung

Chủ tịch

0983.159.651

 

Huỳnh Quang Niên

Phó Chủ tịch

0905.496.984

3

An Hải Bắc

 

 

Địa chỉ: 868 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà

Email: hndanhaibac@gmail.com

 

Lê Nhơn

Chủ tịch

0935.351.274

 

Đặng Văn Thái

Phó Chủ tịch

0818.973.684

4

Phước Mỹ

 

 

Địa chỉ: 289 Nguyễn Công Trứ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà

Email: hoinongdanphuocmy@gmail.com

 

Nguyễn Thị Phương Dung

Chủ tịch

0985.945.975

 

Trần Thái Mười

Phó Chủ tịch

0905.500.161

5

Mân Thái

 

 

Địa chỉ: 69 Trương Định, phường Mân Thái, quận Sơn Trà

Email: hndmanthaist@gmail.com

 

Phạm Hường

Chủ tịch

0905.026.646

 

Võ Thành Thắng

Phó Chủ tịch

0935.225.873

6

Nại Hiên Đông

 

 

Địa chỉ: Số 117 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà

Email: hndnaihiendong@gmail.com

 

Bùi Sửu

Chủ tịch

0905.136.979

 

Nguyễn Văn Tài

Phó Chủ tịch

0936.137.370

7

Thọ Quang

 

 

Địa chỉ: 06 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà

Email: hndthoquang@gmail.com

 

Phạm Phương Nam

Chủ tịch

0935.444.006

 

Lê Thị Kim Duyên

Phó Chủ tịch

0779.424.489

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN QUẬN CẨM LỆ

Địa chỉ: 131 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ

SĐT: 0236 3674212

Email: nongdan-camle@danang.gov.vn

         

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Hứa Thị Thùy Phương

Chủ tịch

0905.152.299

2

Huỳnh Thị Thu

Phó Chủ tịch

0906.577.595

3

Phạm Hồng Đức

Ủy viên BTV

0935.345.308

 

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Di động

1

Khuê Trung

 

 

Địa chỉ: 128 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

Email: nongdan.khuetrung@gmail.com - hndkhuetrung@gmail.com

 

Nguyễn Mãi

Chủ tịch

0905.148.759

 

Vũ Thị Thanh Thúy

Phó chủ tịch

0905.119.271

2

Hòa Thọ Đông

 

 

Địa chỉ: 92 Nguyễn Nhàn, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ

 

Nguyễn Thị Tố Trang

Chủ tịch

0905.284.207

 

Trần Đức Anh

Phó chủ tịch

0913.902.159

3

Hòa Thọ Tây

 

 

Địa chỉ: Tổ 8, phường Hòa Thọ Tây, đường Cầu Đỏ, Túy Loan, quận Cẩm Lệ

 

Trần Viết Sau

Chủ tịch

0903.535.878

 

Đặng Thuấn

Phó chủ tịch

0984.669.185

4

Hòa Xuân

 

 

Địa chỉ: 111 Hoàng Ngân, phường Hòa Xuân , quận Cẩm Lệ

Email: hoaxuanhnd@gmail.com

 

Hồ Đắc Lành

Chủ tịch

0906.467.008

 

Võ Tấn Tài

Phó Chủ tịch

0905.993.343

5

Hòa Phát

 

 

Địa chỉ: 498 Tôn Đản, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ

Email: nongdanhoaphat@gmail.com

 

Ngô Ngọc Thành

Chủ tịch

0935.547.586

 

Cao Mười

Phó chủ tịch

0905.169.100

6

Hòa An

 

 

Địa chỉ: 01 Hòa An 6, phường Hòa An , quận Cẩm Lệ

Email: hndphuonghoaan@gmail.com

 

Nguyễn Văn Đông

Chủ tịch

0905.160.309

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó chủ tịch

0935.101.652

 

 

HỘI NÔNG DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: 89 Ngô Thì Nhậm, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu

SĐT: 0236 3845 241

Email: nongdanlienchieu@gmail.com

 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

0935.548.306

2

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chủ tịch

0905.809.797

3

Huỳnh Thị Phương Thuý

Phó Chủ tịch

0905.148.331

4

Võ Thị Khánh Vân

Uỷ viên BTV

0376.898.853

 

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Di động

1

Hòa Minh

 

 

Địa chỉ: 341 Tôn Đức Thắng, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu

Email: hndhoaminh@gmail.com

 

Hồ Biết

Chủ tịch

0905.055.930

 

Đàm Văn Kha

Phó Chủ tịch

0905.140.409

2

Hoà Khánh Nam

 

 

Địa chỉ: 483 Tôn Đức Thắng, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu

Email: hndhoakhanhnam@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Sinh

Chủ tịch

0914.081.395

 

Đặng Quang Vinh

Phó Chủ tịch

0779.456.678

3

Hoà Khánh Bắc

 

 

Địa chỉ: 26 Lạc Long Quân, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu

Email: hndhoakhanhbac@gmail.com

 

Trương Quang Minh

Chủ tịch

0905.154.668

 

Trần Công Long

Phó Chủ tịch

0905.569.757

4

Hoà Hiệp Nam

 

 

Địa chỉ: 909 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu

Email: hndhoahiepnam@gmail.com

 

Ngô Tấn Sơn

Chủ tịch

0914.158.727

 

Võ Thị Ngọc Quyên

Phó Chủ tịch

0934.899.844

5

Hoà Hiệp Bắc

 

 

Địa chỉ: 22 Nguyễn Phước Chu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu

Email: hndhoahiepbac@gmail.com

 

Trương Thị Ngọc Mai

Chủ tịch

0932.435.081

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê

SĐT: 0236 381 3113

Email: vanphonghndthanhkhe@gmail.com

 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Đàm Văn Hùng

Chủ tịch

0905.108.340

2

Nguyễn Thị Hải Lý

Phó Chủ tịch

0934.931.246

3

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Uỷ viên BTV

0905.927.126

 

 

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Di động

1

Xuân Hà

 

 

Địa chỉ: 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê

 

Nguyễn Quang Hậu

Chủ tịch

0985.196.896

 

Trương Văn Hùng

Phó Chủ tịch

0905.379.965

2

An Khê

 

 

Địa chỉ: 235 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê

Email: hndankhe@gmail.com

 

Trần Hùng

Chủ tịch

0914.066.055

 

Nguyễn Mạnh Hưng

Phó Chủ tịch

0773.537.388

3

Hòa Khê

 

 

Địa chỉ: 212 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê

Email: hndhoakhetk@gmail.com

 

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch

0905.903.175

 

Mã Văn Trà

Phó Chủ tịch

0905.357.141

4

Thanh Khê Đông

 

 

Địa chỉ: 856 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê

Email: hndthanhkhedong@gmail.com

 

Lê Nguyên Khánh

Chủ tịch

0905.361.961

 

Đào Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch

0905.608.430

5

Thanh Khê Tây

 

 

Địa chỉ: 300 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê

Email: hndthanhkhetay@gmail.com

 

Nguyễn Phước Thành

Chủ tịch

0905.537.487

 

Lê Thị Mỹ Hạnh

Phó Chủ tịch

0905.950.986

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn

SĐT: 0236 3847302

Email: hoindnhs@gmail.com

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Phạm Văn Thọ

Chủ tịch

0905.888.155

2

Huỳnh Bá Tiến

Phó Chủ tịch

0905.128.767

3

Nguyễn Vinh Hiền

Uỷ viên BTV

0935.541.117

4

Trương Anh Ta

Uỷ viên BTV

0932.559.479

5

Huỳnh Thị Hòa

Chuyên viên

0905.951.181

 

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Di động

1

Mỹ An

 

 

Địa chỉ: 382 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn

Email: hndmyan@gmail.com

 

Trần Văn Biên

Chủ tịch

0905.019.619

 

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

0917.079.129

2

Khuê Mỹ

 

 

Địa chỉ:  49 K-20, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn

Email: hndkhuemy@gmail.com

 

Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch

0905.552.452

 

Trần Thị Xuân

Phó Chủ tịch

0978.084.034

3

Hòa Hải

 

 

Địa chỉ: 782 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn

Email: hndhoahai@gmail.com

 

Huỳnh Văn Nhân

Chủ tịch

0905.305.778

 

Huỳnh Phước Ni Tơ

Phó Chủ tịch

0902.282.921

4

Hòa Quý

 

 

Địa chỉ: Tổ 16 Mai Đăng Chơn, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn

Email: hoindphuonghq@gmail.com

 

Ngô Văn Hòa

Chủ tịch

0905.993.236

 

Nguyễn Quang Dương

Phó Chủ tịch

0905 727 981

 

 

HỘI NÔNG DÂN QUẬN HẢI CHÂU

Địa chỉ: 314 Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu

SĐT: 0236 3824 565

Email: hoinongdanhaichau1410@gmail.com

             hoinongdanhaichau@yahoo.com.vn

 

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Phan Văn Trí

Chủ tịch

0983.427.542

2

Huỳnh Dũng

Phó Chủ tịch

0766.606.561

3

Nguyễn Thị Thùy Trang

Ủy viên BTV

0342.875.598

0905.610.272

 

 

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Di động

1

Hòa Cường Bắc

 

 

Địa chỉ: 388 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu

Email: hoinongdanhcb@gmail.com

 

Trần Thị Năm

Chủ tịch

0935.809.802

 

Nguyễn Thị Cúc

Phó Chủ tịch

0941.296.225

2

Hòa Cường Nam

 

 

Địa chỉ:  672 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu

Email: hoinongdan.hcn@gmail.com

 

Phan Thanh Hải

Chủ tịch

0935.344.454

 

Ngô Thị Kim Oanh

Phó Chủ tịch

0935.690.999

3

Thanh Bình

 

 

Địa chỉ: 76 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu

Email: hoindthanhbinh@yahoo.com

 

Đặng Lê Kim Thạch

Chủ tịch

0905.124.606

 

Trần Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch

0911.923.344

4

Thuận Phước

 

 

Địa chỉ: 88 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu

Email: nongdanthuanphuoc@gmail.com

 

Đoàn Thị Thanh Tâm

Chủ tịch

0935.991.226

 

Đoàn Văn Hiển

Phó Chủ tịch

0905.205.224

 

STT

Xã, phường

Tên chi hội

Họ và tên chi hội trưởng

Số điện thoại

I

Huyện Hòa Vang

 

 

 

1

Hòa Ninh

Chi hội thôn Sơn Phước

Nguyễn Ninh Khương

0762772858

2

Chi hội thôn Mỹ Sơn

Nguyễn Khánh

0367531639

3

Chi hội thôn Thôn 5

Huỳnh Như Khánh

0942977123

4

Chi hội thôn Hòa Trung

Trần Văn Mùi

0977258356

5

Chi hội thôn Thôn 1

Nguyễn Văn Minh

0935169803

6

Chi hội thôn Trung Nghĩa

Hoàng Văn Cường

0935020519

7

Chi hội thôn Đông Sơn

Hà Đình Phong

0905086883

8

Chi hội thôn An Sơn

Nguyễn Văn Hành

0774413113

9

Hòa Nhơn

Chi hội Phú Hòa 1

Đinh  Văn Hoa

 

10

Chi hội Phú Hòa 2

Nguyễn Văn Huy Cường

0905.348.278

11

Chi hội Thạch Nham Đông

Nguyễn Văn Nhi

0935.935.573

12

Chi hội Thạch Nham Tây

Nguyễn Hữu  Khánh

0934.770.565

13

Chi hội Hòa Khương Đông

Trương  Văn Quốc

0935.007.534

14

Chi hội Hòa Khương Tây

Nguyễn   Thịnh

0905.822.927

15

Chi hội Phước Thái

Võ Chiến

0935.051.297

16

Chi hội Diêu Phong

Bùi  Văn Hùng

0935.586.387

17

Chi hội Thái Lai

Lê  Đức Hiệp

0935.079.800

18

Chi hội Phước Thuận

Nguyễn Văn Dự

0932.576.523

19

Chi hội Phước Hưng

Trần Tuấn

0934.818.720

20

Chi hội Phước Hưng Nam

Bùi  Văn  Yên

0965.598.628

21

Chi hội Trước Đông

Lê  Đức  Dũng

0787.728.040

22

Chi hội Ninh An

Thái  Quang Ánh

 

23

Hòa Châu

Chi hội Cẩm Nam

Phạm Thông

0902 844 908

24

Chi hội Bầu Cầu

Phạm Hoài Thiện

0902 844 908

25

Chi hội Đông Hòa

Nguyễn Duy Hùng

0902 844 908

26

Chi hội Tây An

Nguyễn Văn Ly

0902 844 908

27

Chi hội Phong Nam

Ngô Tấn Kế

0902 844 908

28

Chi hội Dương Sơn

Cao Viết Dũng

0902 844 908

29

Chi hội Quang Châu

Lê Tân

0902 844 908

30

Chi hội Giáng Đông

Lê  Hồng Ý

0905 561 849

31

Hòa Phước

Chi hội Cồn Mong

Nguyễn Quang

0842482045

32

Chi hội Quá Giáng 1

Lê  Lai

0775455168

33

Chi hội Quá Giáng 2

Nguyễn  Giáo

0793558112

34

Chi hội Nhơn Thọ 1

Huỳnh Dũng

0905385441

35

Chi hội Nhơn Thọ 2

Nguyễn Đình Thành

0796527492

36

Chi hội Tân Hạnh

Trần Thành

0935760749

37

Chi hội Trà Kiểm

Nguyễn Văn Tường

0906577848

38

Chi hội Giáng Nam 1

Đặng Văn Tài

0982086171

39

Chi hội Giáng Nam 2

Nguyễn  Minh

0847527899

40

Chi hội Miếu Bông

Trần Phước Hồ

0905198706

41

Hòa Tiến

Chi hội Nam Sơn

Lê Bi

0906457500

42

Chi hội Lệ Sơn Bắc

Nguyễn Ngọc Châu

0935613796

43

Chi hội Lệ Sơn Nam

Phan Văn Bốn

0907754813

44

 

Chi hội  Lệ Sơn 2

Đặng Thiện

0986183460

45

Chi hội An Trạch

Nguyễn Ngọc Quý

0978421793

46

Chi hội La Bông

Nguyễn Cư

0935139580

47

Chi hội Cẩm Nê

Nguyễn Văn Chung

0707961120

48

Chi hội Yến Nê 1

Nguyễn Viết Nhàn

0783739650

49

Chi hội  Yến Nê 2

Trần Đình Nam

0703044663

50

Chi hội Thạch Bồ

Đặng Phước Thám

0905435391

51

Chi hội Dương Sơn

Nguyễn Viết Lò

0787673157

52

Chi hội Bắc An

Nguyễn Văn Hạnh

0987560153

53

Hòa Khương

Thôn Phú Sơn Nam

Lê Văn Định

0762 660 324

54

Thôn Phú Sơn 1

Nguyễn Thịnh

0375 522 909

55

Thôn Phú Sơn 2

Phan Công Trung

0975 285 483

56

Thôn Phú Sơn 3

Trần Công Sỷ

0905 720 443

57

Thôn Phú Sơn Tây

Nguyễn Ngọc Nhơn

036 812 4513

58

Thôn 5

Đinh Thị Nguyệt

0905 330 877

59

Thôn Gò Hà

Đinh Ngọc Hải

0782 594 248

60

Thôn Hương Lam

Lê Cao Chiến

0934 723 448

61

La Châu Bắc

Đinh Ngọc Thành

0236247 0701

62

La Châu

Phan Công Chung

0708 927 227

63

Hòa Phong

Chi hội Khương Mỹ

Nguyễn Văn Hoàng

0905242447

64

Chi hội Nam Thành

Nguyễn Tấn Yến

0988556040

65

Chi hội An Tân

Nguyễn Quang Vinh

0779717189

66

Chi hội Thạch Bồ

Lê Văn Diền

0582723119

67

Chi hội Bồ Bản

Tán Văn Bảo

0775428343

68

Chi hội Túy Loan Tây

Trần Lượng

0963395313

69

Chi hội Dương Lâm 1

Lê Văn Sửu

0935649232

70

Chi hội Dương Lâm 2

Phạm Hồng Hậu

0774331625

71

Chi hội Cẩm Toại Đông

Phan Văn Bình

0765818617

72

Chi hội Cẩm Toại Tây

Thái Bá Tượng

0935209373

73

Chi hội Cẩm Toại Trung

Lê Đình Tới

0905264118

74

Chi hội Túy Loan Đông 1

Nguyễn Ngọc Minh

0766653207

75

Chi hội Túy Loan Đông 2

Đặng Công Tường

0335901609

76

Hòa Liên

Chi hội  Quang Nam 1

Ngô Hòa

01289458197

77

Chi hội  Quang Nam 2

Ngô Thời

0935320791

78

Chi hội  Quang Nam 3

Dương Minh Sanh

01688583597

79

Chi hội  Quang Nam  4

Lê Tấn Thành

0905206637

80

Chi hội  Quang Nam  5

Ngô Văn Hoa

0986690006

81

Chi hội  Quang Nam 6

Trương Thanh Hùng

0905652344

82

Chi hội  Vân Dương 1

Nguyễn  Thanh

0976215749

83

Chi hội  Vân Dương 2

Lê Văn  Nhâm

01642774057

84

Chi hội  Trường Định

Huỳnh Lý

01219997572

85

Chi hội  Trung Sơn

Nguyễn Bá Tám

0905211807

86

Chi hội  Hưởng Phước

Phạm Văn Cường

0935807665

87

Chi hội  Hiền Phước

Trần Bê

0973410415

88

Chi hội   Tân Ninh

Nguyễn Văn Tưởng

0935652211

89

Hòa Sơn

Chi hội   An Ngãi Đông

Võ Đình Trung

0905579730

90

Chi hội   An Ngãi Tây 1

Võ Văn Thương

0937445981

91

Chi hội   An Ngãi Tây 2

Võ Văn Khoa

0905696426

92

Chi hội   An Ngãi Tây 3

Huỳnh Văn Phi Hùng

0774647768

93

Chi hội   Tùng Sơn

Võ Hùng

0775875733

94

Chi hội   Phú Thượng

Nguyễn Hạnh

0905739096

95

Chi hội   Hòa Khê

Nguyễn Văn Đồng

0775690028

96

Chi hội   Xuân Phú

Nguyễn Đình Cự

0935420557

97

Chi hội   Phú Hạ

Nguyễn Thị Thảo

0905727869

98

Chi hội   Đại La

Phạm Nguyện

0355417778

99

Hòa Phú

Chi hôi Phú túc

Đinh Văn Sơn

01262089584

100

Chi hôi Hòa Hải

Nguyễn Thanh Dũng

0977473735

101

Chi hôi  Đông Lâm

Lê Thị Thái

0935332774

102

Chi hôi  Hòa Thọ

Trịnh Minh Tuấn

01689192145

103

Chi hôi An Châu

Trần Văn Phúc

01689192145

104

Chi hôi Hòa Phước

Nguyễn Cường

0905512435

105

Chi hôi Hội Phước

 Mạc Như Thuyên

0905764925

106

Chi hôi Hòa Phát

Nguyễn Văn Hiển

0935869370

107

Hòa Bắc

Chi hội thôn Giàn Bí 

Trương Văn Dũng

0396 152 661

108

Chi hội thôn Lộc Mỹ

Nguyến Đức Quế

0705 227 431

109

Chi hội thôn An Định

Nguyễn Văn Nam

0703 617 007

110

Chi hội thôn Nam Yên

Nguyễn Xuân Diệp

0705 227 431

111

Chi hội thôn Phò Nam

Nguyễn Trúc

039 264 408

112

Chi hội thôn Nam Mỹ

Võ Minh

0905 517 812

113

Chi hội thôn Tà Lang

Phan Văn Thu

0336 113 668

II

Quận Sơn Trà

 

 

 

1

Mân Thái

Chi hội trưởng Tân Thuận

Nguyễn Hữu Duyệt

0935633850

2

Chi hội trưởng Tân An

Lê Văn Thành

0775674082

3

Chi hội trưởng Tân Bình 1

Trương Văn Sáu

0773995420

4

Chi hội trưởng, TTDP Tân Bình 2

Phùng Văn Hiền

0905240955

5

Chi hội trưởng Mân Lập Đông 1

Hồ Văn Bản

0935216126

6

Chi Hội trưởng Tân Phú

Phan Văn Tự

0386329212

7

Chi hội trưởng Mân Lập Đông 2

Nguyễn Ngọc Trác

0905154314

8

Chi hội trưởng Mân Lập Đông 3

Đặng văn Hùng

0905836619

9

Chi hội trưởng Mân Lập Đông 4

Đặng Khử

0905936523

10

Chi hội trưởng Mân Lập Đông 5

Nguyễn Thị Thúy Lan

0935306336

11

Chi hội trưởng Mân lập Đông 6

Nguyễn Đình Bán

0905658958

12

Chi hội trưởng Mân Lập Tây 1

Võ văn Hùng

0904369764

13

Chi hội trưởng Mân Lập Tây 2

Huỳnh Ngọc Toàn

0905222732

14

Chi hội trưởng, TTDP Mân Lập Tây 3

Hồ Hiền

0898180489

15

An Hải Đông

Chi hội trưởng Chi hội 1C

Trần Văn Tri

 0787722919

16

Chi hội trưởng Chi hội 2A

Chế Thị Ngọc An

 0975235334

17

Chi hội trưởng Chi hội 2B

Đinh Thị Nhung

 0985378683

18

Chi hội trưởng Chi hội 2C

Cao Thị Tuyết

 0905761492

19

Chi hội trưởng Chi hội 2D

Trần Thanh Ba

 0899451184

20

Chi hội trưởng Chi hội 3A

Hoàng Bảy

 0787546462

21

Chi hội trưởng Chi hội 3B

Lê Thị Dương Vân

 0968406835

22

Chi hội trưởng Chi hội 3C

Bùi Văn An

 0348199119

23

Chi hội trưởng Chi hội 3D

Nguyễn Phú Hân

 0982357858

24

Chi hội trưởng Chi hội 3E

Nguyễn Thị Chua

 0932479430

25

Chi hội trưởng Chi hội 4A

Nguyễn Thiện

 0932599533

26

Chi hội trưởng Chi hội 5B

Nguyễn Thị Nga

 0983037818

27

Chi hội trưởng Chi hội 5C

Ngô Minh Tường

 0366656439

28

Chi hội trưởng Chi hội 5D

Mai Văn Tiến

 0945575696

29

Chi hội trưởng Chi hội 5G

Nguyễn Văn Thành

 0989437737

30

Chi hội trưởng Chi hội 5H

Trần Thị Phúc

 0984969653

31

Chi hội trưởng Chi hội 5I

Nguyễn Khắc Ấn

 

32

Chi hội trưởng Chi hội 6A

Đặng Hòa

 0982077047

33

Chi hội trưởng Chi hội 6B

Nguyễn Thị Lộc

 0833006633

34

Chi hội trưởng Chi hội 6D

Nguyễn Viết Diệu

 0934148490

35

Chi hội trưởng Chi hội 6E

Nguyễn Huỳnh Đạo

 0905125378

36

Chi hội trưởng Chi hội Nấm

Vũ Thị Mùi

 0905192090

37

An Hải Tây

Chi hội trưởng An Vĩnh

Huỳnh Quang Niên

0905496984

38

Chi hội trưởng An Thị I

Mai Văn Sáu

0905917163

39

Chi hội trưởng An Thị II

Nguyễn Thị Lý

0703477992

40

Chi hội trưởng An Mỹ IA

Dương Đình Tú

0906492021

41

Chi hội trưởng An Mỹ IB

Võ Văn Xuân

0772555170

42

Chi hội trưởng An Mỹ IIA

Huỳnh Ngọc Trung

0705967400

43

Chi hội trưởng An Trung IIB

Nguyễn Văn Nam

0762551796

44

Chi hội trưởng An Mỹ IIB

Lê Thị Bích Liễu

0398592252

45

Chi hội trưởng An Trung IA

Đỗ Trọng Phi

0905180541

46

Chi hội trưởng An Trung IB

Ngô Thị Lệ Hoa

0787693664

47

Chi hội trưởng An Thuần

Nguyễn Văn Hoa

0974294655

48

Nại Hiên Đông

Nại Hưng 1

Phan Văn Sách

0905726568

49

Nại Hưng 1A

Trần Đình Trung

0935291263

50

Nại Hưng 2

Lê Em

0762718735

51

Nại Hưng 2A

Nguyễn Văn Bông

0772448220

52

Nại Hưng 2B

Phạm Phú Nam

0913421438

53

Nại Hưng 3

Đinh Văn Bốc

0905508746

54

Nại Hưng 3A

Trần Thông

0905178102

55

Nại Hưng 3B

Nguyễn Đức Hạnh                                                          

0914741222

56

Nại Tú

Võ Văn Ninh

0834723278

57

Nại Nghĩa

Huỳnh Nho

0905313412

58

Nại Thịnh

Nguyễn Hữu Hùng

0355916552

59

Nại Thịnh Đông

Đỗ Em

0935472599

60

Nại Thịnh Đông 2

Trần Văn Hùng

0349630927

61

Vũng Thùng

Lê Đức Bụi

0384259746

62

Vũng Thùng 2

Đoàn Văn Công

0358577085

63

Thọ Quang

CHT Thành vinh 2

Từ Văn Sáu

0935296735

64

CHT Thành vinh 4

Nguyễn Đình Vượng

02362214487

65

CHT Thành vinh 5

Phạm Văn Vang

0935876239

66

CHT Thành vinh 6

Trần Dũng

0932516712

67

CHT Thành vinh 7

Ngô Hội

0934754320

68

CHT Thành vinh 8

Nguyễn Rê

0905096806

69

CHT Thành vinh 9

Phạm Thị Bình

0982041620

70

CHT Thành vinh 10

Trần Văn Danh

0795699377

71

CHT Lộc Phước 2

Bùi Công

0936216726

72

CHT Lộc Phước 5

Hà Thị Thúy Lan

0793635668

73

CHT Lộc Phước 6

Đặng Công Tuy

0372522177

74

CHT Lộc Phước 7

Nguyễn Văn Thẩn

0766710079

75

CHT Thọ An 1

Lê Văn Châu

0905997974

76

CHT Thọ An 2

Trần Văn Biện

0932515809

77

CHT Thọ An 3

Đàm Ngọc Hùng

0975361881

78

CHT Thọ An 4

Nguyễn Dinh

0935928576

79

CHT  Mân Quang 2

Nguyễn Đức Huệ

0905880927

80

CHT Mân Quang 4

Đặng Quang Síu

0984740751

81

CHT Mân Quang 5

Trần Thị Tin

0795626219

82

CHT Quang Cư 1

Hồ Thị Hoàng Oanh

0915898552

83

CHT Quang Cư 2

Dư Hữu Nghĩa

0902467450

84

Phước Mỹ

Phước Trường 1

Trương Minh Hoàng

0702556089

85

Phước Trường 2

Phan Phú Bê

0902922043

86

Mỹ Thạnh 1

Đinh Thế Tạo

0355461291

87

Mỹ Thạnh 2

Lê Duy Phương

0905281809

88

Mỹ An 1

Trần Duy Kề

0905858014

89

Mỹ An 2

Nguyễn Văn Đầy

0787555717

90

Mỹ An 3

Lê Thị Mỹ Công

0905089072

91

Mỹ Quang 1

Nguyễn Văn Cường

0935046820

92

Mỹ Quang 2

Kiều Đình Dũng

0935598226

93

Mỹ Quang 3

Đoàn Ban

0905929259

94

An Hải Bắc

Chi hội 1

Nguyễn Thị Nga

2363844527

95

Chi hội 2

Nguyễn Thị Việt

902202109

96

Chi hội 4

Nguyễn Thân

935460036

97

Chi hội 8

Phan Thị Hải Lý

986441055

99

Chi hội 15

Nguyễn Công Lý

919305279

100

Chi hội 16

Nguyễn Thị Phương

988691809

101

Chi hội 16B

Võ Thị Cân

918767561

102

Chi hội 21

Võ Văn Sinh

779555693

103

Chi hội 25

Nguyễn Xuân Nhật

905267900

104

Chi hội 29

Võ Văn Thanh

389094812

105

Chi hội 30

Mai Văn Xuân

935949686

106

Chi hội 33

Trương Văn Mốt

775538391

107

Chi hội 36

Ngô Thị Hiền

905411870

108

Chi hội 39

Nguyễn  Thị Bích Lạc

368111378

109

Chi hội 40

Nguyễn Thị Thí

787554670

110

Chi hội 44

Đinh Văn Quà

905225235

111

Chi hội 45

Ngô Văn Hồng

905440684

112

Chi hội 48

Nguyễn Thanh Xuân

378802902

113

Chi hội 49

Ngô Văn Dinh

0900675023

114

Chi hội 54

Nguyễn Thanh Hùng

905586360

115

Chi hội 56

Phạm Văn Chiểu

906573315

116

Chi hội 57

Phan Văn Lai

905173315

117

Chi hội 58

Trần Văn Lê

905017712

118

Chi hội 59

Trần Thanh Trung

975674580

119

Chi hội 60

Trần Văn Hùng

914014479

120

Chi hội 62

Mai Thị Liên

09051411903

III

Quận Cẩm Lệ

 

 

 

1

Khuê Trung

Chi hội Nông dân số 1

Trần Xuân Trường

0906478087

2

 

Chi hội Nông dân số 2

Ngô Văn Hùng

0989161672

3

 

Chi hội Nông dân số 3

Nguyễn Điền

0983885905

4

 

Chi hội Nông dân số 3A

Lê Tất Lộc

0973442575

5

 

Chi hội Nông dân số 4&4A

Lê Dũng

0784658774

6

 

Chi hội Nông dân số 5&6

Châu Diêm

0905911680

7

 

Chi hội Nông dân số 7

Lê Thị Phước

0356899287

8

 

Chi hội Nông dân số 8&9

Võ Thị Thanh Hồng

0356899287

9

 

Chi hội Nông dân số 10

Trần Văn Nghe

0777786844

10

 

Chi hội Nông dân số 11

Phạm Thị Cúc

0905620357

11

 

Chi hội Nông dân số 12

Nguyễn Đức Sanh

0905917451

12

 

Chi hội Nông dân số 13

Mai Thị Phương Lan

0794591619

13

 

Chi hội Nông dân số 13A

Nguyễn Thị Hiền

0775453350

14

 

Chi hội Nông dân số 16

Lê Thị Phượng

0935318821

15

 

Chi hội Nông dân số 19

Nguyễn Duy Màu

0903802765

16

 

Chi hội Nông dân số 21

Lê Thị Đáng

0937047821

17

 

Chi hội Nông dân số 22

Đặng Bão Toàn

0905478504

18

 

Chi hội Nông dân số 23

Nguyễn Văn Minh

0986695505

19

 

Chi hội Nông dân số 26

Đặng Ngọc Hùng

0935646589

20

 

Chi hội Nông dân số 25

Ngô  Đường

0905494295

21

 

Chi hội Nông dân số 27

Nguyễn Văn Vân

0905536001

22

 

Chi hội Nông dân số 30

Phan Bốn

0935880166

23

 

Chi hội Nông dân số 31

Bùi Thị Ly

0935219467

24

 

Chi hội Nông dân số 32

Phan Ngọc Chiện

0905566567

 1.  

Hòa Xuân

Chi hội Nông Dân số 1

Lê Quốc Bình

0914.501.551

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 2

Nguyễn Văn Thành

0906.107.537

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 3

Trần Thanh Hải

0975.431.009

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 4

Phạm Bảo

0779.643.694

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 5

Nguyễn Thành Trung

0935.851.904

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 6

Nguyễn Đức

0905.710.276

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 7

Hồ Công Ninh

0849.436.018

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 8

Hồ Văn Truyện

0975.823.524

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 9

Trần Viết Kiển

0352.640.898

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 10

Võ Phòng

0379.783.016

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 11

Nguyễn Quang Sự

0774.525.949

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 12

Lê Phụng

0779.504.700

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 13

Trần Quang Trí

0913.711.715

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 14

Trần Thanh Tâm

0787.767.979

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 15

Phùng Văn Phương

0905.173.621

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 16

Lê Hâm

0375.693.399

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 17

Hồ Thiếp

0355.461.548

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 18

Trần Bốn

0906.511.233

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 19

Phan Đình Vĩnh Thọ

0905.164.940

 1.  

 

Chi hội Nông Dân số 20

Phan Ngọc Huynh

0782.336.621

 1.  

 

Chi hội nghề nghiệp

Nguyễn Văn Ái

0935.101.636

 1.  

Hòa Thọ Tây

Chi hội nông dân số 1

Võ Văn Bá

0822879863

 1.  

 

Chi hội nông dân số  2

Ngô Trường Chính

0935318628

 1.  

 

Chi hội nông dân số  3

Phan Văn Chinh

0905590609

 1.  

 

Chi hội nông dân số  4

Phan Hữu Cư

0905278078

 1.  

 

Chi hội nông dân số  5

Đặng Dũng

0935119241

 1.  

 

Chi hội nông dân số  6

Phan Đức Tám

0935040424

 1.  

 

Chi hội nông dân số  7

Đặng Duy Tuyên

0988960167

 1.  

 

Chi hội nông dân số  8

Nguyễn Văn Dũng

0913408777

 1.  

 

Chi hội nông dân số  9

Ông Văn Vui

0706667425

 1.  

 

Chi hội nông dân số  11

Bùi Thuận

0979254681

 1.  

 

Chi hội nông dân số  12

Lê Văn Lương

0982465913

 1.  

 

Chi hội nông dân số  13

Lê Thị Khuê

0343310155

 1.  

 

Chi hội nông dân số  14

Võ Thị Hải Lý

0905203375

 1.  

 

Chi hội nông dân số10

 

 

 1.  

 

Chi hội nghề nghiệp

Tường Thế Hợi

0979466097

 1.  

Hòa Thọ Đông

Chi hội trưởng KDC số 1

Ông Thị Thùy Hương

0949365014

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 2

Lê Minh Trung

0909195600

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 3

Trương Văn Hiền

0941299565

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 4

Lê Thị Thu Diễm

0901122256

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 5

Nguyễn Qua

0905385236

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 6

Nguyễn Văn Ty

0905464281

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 7

Nguyễn Bồi

0787787056

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 8

Trương Thành

0935616848

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 9

Hồ Thị Loan

0772469039

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 10

Nguyễn Thị Mười

0905671522

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 11

Đinh Thị Nga

0763799505

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 12

Lê Thị Bay

0935172887

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 13

Nguyễn Thị Hoa

0764498511

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 14

Đặng Văn Nhật

0905119310

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 15

Huỳnh Ngọc Dũng

0327630209

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 16

Lê Nho

0389223395

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 17

Huỳnh Thị Mai

0905130316

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 18

Mai Thị Luân

0973798046

 1.  

 

Chi hội trưởng KDC số 19

Đoàn Nga

0905892566

 1.  

Hòa Phát

Chi Hội Nông dân số 01

Ngô Tùng Lâm

0905671558

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 02

Nguyễn Nhựt

0982430673

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 03

Nguyễn Hướng

0935602814

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 04

Nguyễn Đình Nhơn

0787448984

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 05

Đoàn Văn Phức

0977362827

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 06

Nguyễn Lộc

0905873801

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 07

Phan Thị Vân

0905436341

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 08

Nguyễn Giác

0983897442

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 09

Đỗ Thị Thu Hà

0905520034

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 10

Nguyễn Thị Thu Minh

0979750365

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 11

Nguyễn Hữu Chính

0988784025

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 12

Đỗ Minh Chương

0918847805

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 13

Huỳnh Phước Hùng

0905421446

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 14

Phan Xuân Anh

0905509998

 1.  

 

Chi Hội Nông dân số 14A

Nguyễn Văn Nghĩa

0702464390

IV

Quận Liên Chiểu

 

 

 

01

Hòa Minh

Trung Nghĩa 1

Nguyễn Văn Trung

0905243219

02

 

Trung Nghĩa 2

Đinh Vạn

0905243219

03

 

Trung Nghĩa 3

Phan Thanh Toàn

0905243219

04

 

Trung Nghĩa 4

Tăng Văn Hòa

0905243219

05

 

Trung Nghĩa 5

Võ Tiến

0905243219

06

 

Trung Nghĩa 6

Trần Thị Thủy

0905243219

07

 

Hòa Phú 1

Võ Chạy

0708329450

08

 

Hòa Phú 1A

Nguyễn Chiến

0943945861

09

 

Hòa Phú 1B

Nguyễn Như Ngà

0977673559

10

 

Hòa Phú 2

Bùi Duy Luận

0905500413

11

 

Hòa Phú 3

Nguyễn Muôn

01662294095

12

 

Hòa Phú 3A

Nguyễn Lại

0971263413

13

 

Hòa Phú 3B

Nguyễn Vinh

0777446690

14

 

Hòa Phú 3C

Huỳnh Văn Kỳ

0979765563

15

 

Hòa Phú 4

Võ Trung Dũng

0913943927

16

 

Hòa Phú 4A

Phan Tôn

0906467254

17

 

Hòa Phú 5

Trương  Minh Hoàng

0935088114

18

 

Hòa Phú 5A

Nguyễn Thế Vang

0905460834

19

 

Hòa Phú 5B

Trần Văn Cư

0906545680

20

 

Hòa Phú 6

Nguyễn Văn Thống

0906571090

21

 

Hòa Phú 7

Trần Văn Chiến

01885303635

22

 

Hòa Phú 8

Bùi Văn Chuẩn

0905927974

23

 

Hòa Phú 9

Nguyễn Thái Anh

0935803364

24

 

Hòa Mỹ 1

Phạm Chính

0906437562

25

 

Hòa Mỹ 2

Nguyễn Dũng

0905808389

26

 

Hòa Mỹ 3

Nguyễn Xuân Trung

0905492265

27

 

Hòa Mỹ 4

Phan Văn Thuần

0935615593

28

 

Hòa Mỹ 5

Đinh Văn Thường

0986896290

29

 

Hòa Mỹ 6

Trần Văn Thưởng

0913988469

30

 

Hòa Mỹ 7

Nguyễn Hữu Lạc

0777556003

31

 

Phước Lý

Nguyễn Đình Hùng

0935638360

32

 

Chi hội Sinh vật cảnh

Phạm Thượng

0905295805

 1.  

Hòa Khánh Nam

1 Khánh Sơn

Nguyễn Văn Huề

0935728481

 1.  

 

2 Khánh Sơn

Nguyễn Đức Phẩm

0906475209

 1.  

 

3 Khánh Sơn

Nguyễn Thị Trị

0796593392

 1.  

 

1 Đà Sơn

Nguyễn Quang Hà

0905470235

 1.  

 

2 Đà Sơn

Nguyễn Văn Hồng

0766649938

 1.  

 

3 Đà Sơn

Trần Tấn Kỷ

0935670615

 1.  

 

4 Đà Sơn

Phan Duy Tâm

0932444537

 1.  

 

5 Đà Sơn

Kiều Văn Thêm

0702494785

 1.  

 

6 Đà Sơn

Huỳnh Quốc Tuấn

 

 1.  

 

7 Đà Sơn

Phạm Văn Thịnh

0905592206

 1.  

 

8 Đà Sơn

Nguyễn Như Lãng

0702494760

 1.  

 

Chơn Tâm 2C

Nguyễn Văn Tụng

0905025725

 1.  

 

Chơn Tâm 2E

Nguyễn văn Phi

0935678245

 1.  

 

Chơn Tâm 2G

Nguyễn Bá Đệ

0913446679

 1.  

 

Chơn Tâm 2I

Thái Huy Cận

0905222111

 1.  

 

Chơn Tâm K

Võ Văn Mỹ

0916975757

 1.  

 

Chơn Tâm 1B1

Phạm Tấn Tráng

0906573068

 1.  

 

Chơn Tâm 1B2

Đào Văn Nhơn

0905932675

 1.  

 

Chơn Tâm 1B3

Trần Đức Sự

0905954230

 1.  

 

Chơn Tâm 1B4

Nguyễn Hũư Ngọc

 

 1.  

 

Chơn Tâm 1B5

Truơng Văn Hoài

0905887726

 1.  

 

Chơn Tâm 1B6

Nguyễn Văn Hiển

0944459547

 1.  

 

Chơn Tâm 1B7

Nguyễn Thị Kim Anh

0776156492

 1.  

 

Chơn Tâm 1A1

Đỗ Quang Hợp

0397772883

 1.  

 

Chơn Tâm 1A2

Đậu Thị Hiền

0976275897

 1.  

 

Chơn Tâm 1A3

Nguyễn Quang Hoa

0979077039

 1.  

 

Chơn Tâm 1A4

Đỗ Ngọc Quân

0789092069

 1.  

 

Chơn Tâm 1A5

Nguyễn Văn Thọ

0914060231

 1.  

 

Chơn Tâm 1A6

Đặng Thị Hồng

0985609139

 1.  

Hòa Khánh Bắc

Quang Thành 2A

Hồ Văn Tuấn

0979024181

 1.  

 

Quang Thành 2B

Phạm Ngọc Tú

0913491689

 1.  

 

Bách Khoa

Trình Thị Kim Xuân

0905300901

 1.  

 

Quang Thành 3A1

Trần Kim Luyện

0965542777

 1.  

 

Quang Thành 3A2

Trương Quốc Chinh

 

 1.  

 

Quang Thành 3B1

Hà Văn Thảo

0905044954

 1.  

 

Quang Thành 3B2

Bùi Vinh

0905326447

 1.  

 

Quang Thành 4B1

Phan Ngọc Nam

0909541279

 1.  

 

Quang Thành 4B3

Võ Đăng Minh

0982841536

 1.  

 

Quang Thành 4A2

Phạm Văn Tính

0363237430

 1.  

 

Quang Thành 4A3

Nguyễn Văn Bính

0935300847

 1.  

 

Quang Thành 4A4

Vũ Đình Niêm

0981257075

 1.  

 

Quang Thành 4A5

Đào Thị Chung

0343654445

 1.  

 

Quang Thành 4A6

Hà Thị Xí

0941307167

 1.  

 

Đa Phước 1A

Đinh Ngọc Đông

0778490352

 1.  

 

Đa Phước 1B

Phùng Đình Thảo

0905529001

 1.  

 

Đa Phước 2

Phan Văn Lợi

0905960023

 1.  

 

Đa Phước 3

Phan Nhị

0905217111

 1.  

 

Đa Phước 4

Phan Tâm

0914132121

 1.  

 

Đa Phước 5

Nguyễn Đức Tuấn

0913401505

 1.  

 

Đa Phước 6

Trần Văn Chấu

0905642295

 1.  

 

Thành Vinh 1

Lê Ngọc Kim

0965971277

 1.  

 

Thành Vinh 2

Dương Hồng

0905173848

 1.  

 

Thành Vinh 3

Phan Huy Hoàng

0988793169

 1.  

 

Thanh Vinh 4

Đồng Ty

0905401178

 1.  

 

Hồng Phước

Lê Văn Vinh

0763796965

 1.  

Hòa Hiệp Nam

CHT Xuân Thiều 1

Huỳnh Công Tới

0398012272

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 3

Mai Tấn Lý

0936366294

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 4

Nguyễn Thanh Bình

0935389855

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 5

Đỗ Hữu Long

0975654219

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 6

Trần Huynh

0985134944

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 7

Phạm Văn Miện

0905239589

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 8

Huỳnh Dần

0984877967

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 9

Lê Tám

0772548810

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 10

Huỳnh Tấn Lệ

0905702760

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 11

Nguyễn Thị Xuân

0775441311

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 12

Phạm Trưng

0905513646

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 13

Huỳnh Công Bính

0799303311

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 14

Hồ Quảng Lê

0935068609

 1.  

 

CHT Xuân Thiều 15

Phạm Thành Danh

0905799641

 1.  

 

CHT Nam Ô 1/1

Phạm Anh Tú

0773470901

 1.  

 

CHT Nam Ô 1/2

Mai Phước Hoàng

0905075161

 1.  

 

CHT Nam Ô 1/3

Huỳnh Củ

0775604282

 1.  

 

CHT Nam Ô 2/1

Hồ Văn Hòa

0905212250

 1.  

 

CHT Nam Ô 2/2

Lê Văn Ân

0327529868

 1.  

 

CHT Xuân  Dương

Nguyễn Minh Châu

0905467922

 1.  

 

CHT Khu chung cư

Nguyễn Hữu Sơn

0905362077

 1.  

 

Chi hội nghề nghiệp theo HTX

Mai Hồng Quân

0914127656

 1.  

Hòa Hiệp Bắc

Chi hội 1

Nguyễn Quốc Tuấn

0935.300.084

 1.  

 

Chi hội 2

Nguyễn Tiến Văn

0914.030.325

 1.  

 

Chi hội 3

Dương Ngọc Thủy

0932.446.894

 1.  

 

Chi hội 4

Trần Phước Hùng

0702.326.857

 1.  

 

Chi hội 5

Dương Túy

0762.671.170

 1.  

 

Chi hội 6

Châu Văn Thành

0905.131.027

 1.  

 

Chi hội 7

Tống Phước Điền

0902.326.358

 1.  

 

Chi hội 8

Ngô Văn Sơn

0906.551.003

 1.  

 

Chi hội 9

Nguyễn Quang Chín

0762.547.555

 1.  

 

Chi hội 10

Nguyễn Công Tài

0368.681582

 1.  

 

Chi hội 11

Nguyễn Thanh Huấn

0979.773.182

 1.  

 

Chi hội 12

Lê Trọng Chín

0982.744.459

 1.  

 

Chi hội 13

Phan Thanh Sơn

0914.082.189

 1.  

 

Chi hội 14

Lê Kim Hùng

0904.579.404

 1.  

 

Chi hội 15

Vũ Thị Thúy Nga

0743.277.331

 1.  

 

Chi hội 16

Nguyễn Cửu Sỹ

0905.900.651

 1.  

 

Chi hội 17

Huỳnh Sơn Đông

0906.443.940

 1.  

 

Chi hội Sinh vật cảnh

Huỳnh Sơn Đông

0906.443.940

V

Quận Thanh Khê

 

 

 

 1. 1

Thanh Khê Tây

CHT Chi hội 1

Trần Cao Sơn

0762958127

 1. 2

 

CHT Chi hội 2

Nguyễn Lai

0778360871

 1. 3

 

CHT C Chi hội  4A

Nguyễn Văn Sỹ

0779736621

 1. 4

 

CHT Chi hội 4B

Võ Như Đình

0987424484

 1. 5

 

CHT Chi hội 5

Lương Thị Hoa

0788633814

 1. 6

 

CHT Chi hội 6

Phan Phước Chín

0762795451

 1. 7

 

CHT Chi hội 10

Lê Quý Bình

0763525656

 1. 8

 

CHT Chi hội 11

Hà Khá

0935409855

 1. 9

 

CHT Chi hội 12

Dương Xuân Huỳnh

0986806216

 1. 10

 

CHT Chi hội 13

Nguyễn Châu

0793544315

 1. 11

 

CHT Chi hội 14

Lê Minh Tuấn

0903527517

 1. 12

 

CHT Chi hội 15

Phạm Doãn Nguyên

0919389601

 1. 13

 

CHT Chi hội 16

Phan Văn Châu

0708069367

 1. 14

 

CHT Chi hội 17

Nguyễn Văn Mẹo

0906403820

 1. 15

 

CHT Chi Hội 8

Dương Thị Ngọc Lan

0934855269

 1. 16

 

CHT Chi hội Nghề cá

Lê Nguyên Phước

0773292908

 1. 17

 

CHT Chi hội Mây đan

Võ Như Tiến

0989954557

 1. 18

 

CHT Chi hội T.chai

Lê Quang Thuận

0905389308

 1. 1

 Hòa Khê

CHT 7 Xuân Hòa A

Nguyễn Văn Anh

0946245948

 1. 2

 

CHT 2 Thanh Khê

Đào Ngọc Dư

0905621965

 1. 3

 

CHT 1 Thanh Khê

Trần Thị Sỹ

0905394864

 1. 4

 

CHT 5 Phần Lăng

Nguyễn Công Sáu

0905128506

 1. 5

 

CHT 3 Phần Lăng

Trần Anh Tứ

0983221252

 1. 6

 

CHT 3 Thanh Khê

Nguyễn Quang Lưu

0788605665

 1. 7

 

CHT 4 Xuân Hòa

Nguyễn Thị Kim Khoa

0935211250

 1. 8

 

CHT 4 Xuân Hòa A

Nguyễn Văn Hiệp

0917960619

 1. 9

 

CHT 2 Phần Lăng

Nguyễn Thị Đào

0349700931

 1. 10

 

CHT 1 Phần Lăng

Nguyễn Quang Hùng

0905786712

 1. 11

 

CHT 4 Thanh Khê

Trần Nhan Khắc Trung

0355833234

 1. 2

 

CHT 6 Xuân Hòa A

Bùi Việt Cường

0908421813

 1. 13

 

CHT 1 Xuân Hòa A

Nguyễn Chấn

0342917557

 1. 14

 

CHT 3 Xuân Hòa A

Trần Văn Hy

0905293048

 1. 15

 

CHT 5 Xuân Hòa A

Huỳnh Văn Thanh

0905942202

 1. 16

 

CHT 5 Phần Lăng

Ngô Thị Hoành

0984990673

 1. 17

 

CHT Sinh vật cảnh

Nguyễn Văn Chấn

0905629888

 1. 18

 

CHT Chi hội nghề

Nguyễn Văn Thành

0983118245

 1. 1

 An Khê

CHT 1 Tân Hòa

Lê Văn Trung

0912326826

 1. 2

 

CHT 2 Tân Hòa

TrầnThị Nguyện

0993244522

 1. 3

 

CHT 3 Tân Hòa

PhạmThị Hân

0987070042

 1. 4

 

CHT CH 6 Tân Hòa

Hồ Thị Liên

0935195071

 1. 5

 

CHT 7,8,9 Tân Hòa

NguyễnThị Hồng Hiên

0385362528

 1. 6

 

CHT 2 Tân An

NguyễnThị Soa

0905374698

 1. 7

 

CHT 3 Phần Lăng

Ngô Quốc Kháng

0983173230

 1. 8

 

CHT 2 Đông Xuân

Đinh Xuân Công

0989976514

 1. 9

 

CHT 8 Thuận An

PhanVăn Hinh

0905135816

 1. 10

 

CHT 9 Thuận An

Lê Văn Lý

0766555407

 1. 11

 

CHT 1 Tân An

NguyễnThanh Sơn

0905713810

 1. 12

 

CHT 2 Phần Lăng

NguyễnThị Hạnh

0943554104

 1. 13

 

CHT 1 Thuận An

Nguyễn Mạnh Công

0988782327

 1. 14

 

CHT 6 Đông Xuân

PhanTấn Kiền

0905483718

 1. 15

 

CHT 3 Đông Xuân

TrầnVăn Hữu

0903736031

 1. 16

 

CHT Nghề nấm Thuận An

Đinh Văn Hòa

0905292624

 1. 17

 

CHT 1 An Xuân

Trần Ngọc Anh

0784250561

 1. 18

 

CHT 2 An Xuân

Trần Minh Đức

0913414291

 1. 19

 

CHT 3 An Xuân

LêThị Hương

0935892849

 1. 20

 

CHT 7 Thuận An

Đỗ Văn Mười

0934733225

 1. 21

 

CHT 1 Đông Xuân

Văn Viết Kiếm

0935197521

 1. 22

 

CHT 1 Phần Lăng

Phạm Vũ Thu

0905926756

 1. 23

 

CHT 10 Thuận An

Hoàng Thị Huệ

0796743841

 1. 24

 

CHT 5 Đông Xuân

Phạm Viết Châu

0905630493

 1. 25

 

CHT 6 Thuận An

Phạm Thị Hoàn

0932558398

 1. 26

 

CHT 3 Tân An

Lê Đăng Cẩn

09059300760

 1. 1

 Thanh Khê Đông

CHT-Thanh Phong 2

Trần Hùng

0763625711

 1. 2

 

CHP-Thanh Minh 1

Trịnh Hữu Chính

0362323727

 1. 3

 

CHT-Thanh Phong 3

Nguyễn Quang Quang

0355166304

 1. 4

 

CHT-Thanh Thủy 1

Lê Đình Liên

0936369506

 1. 5

 

CHT-Thanh Hà

Phạm Văn Xướng

0382256848

 1. 6

 

CHT-Thanh Xuân

Đặng Văn Chiến

0905394622

 1. 7

 

CHT-Xuân Hòa 1

Võ Kế

02363759035

 1. 8

 

CHT-Xuân Hòa A 1

Lê Là

0905224844

 1. 9

 

CHT-Thanh Hòa

Đồng Viết Y

0778315959

 1. 10

 

CHT-Thanh Minh

Phan Văn Cư

0779711582

 1. 11

 

CHT-Thanh Hà 1

Nguyễn Quang Hải

0905801655

 1. 12

 

CHT-Thanh Thủy

Nguyễn Văn Xuyến

0765677160

 1. 13

 

CHT-Tàu thuyền

Hồ Văn Cư

0914162828

 1. 14

 

CHT-Thanh Hà 2

Bùi Thanh Sơn

0905661137

 1. 15

 

CHT-Thanh Huy

Phạm Tấn Sơn

0905403552

 1. 1

 Xuân Hà

CHT Xuân Đán 6

Trần Quốc Chiến

0935186974

 1. 2

 

CHT Xuân Đán 5

Nguyễn Hà Chinh

0905073706

 1. 3

 

CHT Xuân Đán 3

NguyễnXuânChín

0913403490

 1. 4

 

CHT Xuân Đán 2

Trần Văn Quang

0905717111

 1. 5

 

CHT Thuận An 1

TrầnDũng

0935752487

 1. 6

 

CHT Xuân Đán 4

BùiThịĐào

0794570075

 1. 7

 

CHT Thuận An 3

TrầnThịHiển

0777474212

 1. 8

 

CHT TânTrung 2

LêVănHiếu

0905261526

 1. 9

 

CHT XuânĐán 1

NguyễnThịHồng

0935101197

 1. 10

 

CHT Thuận An 6

BùiThịHuệ

0985437288

 1. 11

 

CHT Thuận An 4

TrầnPhước Minh Khoa

0934800597

 1. 12

 

CHT TânChánh 2

NguyễnHoàngMẫn

0783396798

 1. 13

 

CHT Thuận An 2

NgôPhùng

0834375828

 1. 14

 

CHT TânChánh 1

TrầnVănPhùng

0905475274

 1. 15

 

CHT HàĐông 1

HoàngNgọcPhương

0936682452

 1. 16

 

CHT HàĐông 2

TrầnCôngHoàng

0935280885

 1. 17

 

CHT Tân Chánh 3

NguyễnHữuThành

0905168794

 1. 18

 

CHT Tân Trung 1

ĐỗHữuTâm

0905542574

 1. 19

 

CHT Thuận An 2

TrầnXuânThủy

0935223049

 1. 20

 

CHT HàĐông 3

NgôĐìnhTiệm

0935740372

 1. 21

 

CHT Chi hội Chạm trỗ

Hồ Viết Mãn

0905245347

VI

Quận Ngũ Hành Sơn

 

 

 

 1. 01

Hòa Hải

Chi hội 1a

Phạm Viết Huân

0905 642 439

 1. 02

 

Chi hội 1b

Trần Chiên

 

 1. 03

 

Chi hội 2a

Trần Đức Cẩm

0913 044 877

 1. 04

 

Chi hội 2b

Nguyễn Văn Anh

0916 502 723

 1. 05

 

Chi hội 2c

Ngô Hữu Đà

0907 275 708

 1. 06

 

Chi hội 3a

Trần Ca

0905 535 826

 1. 07

 

Chi hội 3b

Mai Chức

0905 288 637

 1. 08

 

Chi hội4a

Nguyễn văn Lạc

0932 411 784

 1. 09

 

Chi hội 4b

Phan Quả

0935 597 547

 1. 10

 

Chi hội 5

Phạm Đình Trung

0914 068 266

 1. 11

 

Chi hội 6

Huỳnh Đăng Kiệt

0989 362 888

 1. 12

 

Chi hội 7

Trần văn Bình

0799 947 572

 1. 13

 

Chi hội 8a

Nguyễn Văn Trình

0905 191 884

 1. 14

 

Chi hội 8b

Trần Văn Xuyến

0905 478 021

 1. 15

 

Chi hội 8c

Hồ Ngọc Anh

0931 958 500

 1. 16

 

Chi hội 9a

Nguyễn Văn Thắng

 

 1. 17

 

Chi hội 9b

Huỳnh Phước Thu

01689 236 799

 1. 18

 

Chi hội 9c

Phùng Ảnh

0763 702 009

 1. 19

 

Chi hội 10a

Lê Vĩnh

01677 793 805

 1. 20

 

Chi hội 10b

Phạm Thế Chiến

0905 500 279

 1. 21

 

Chi hội10c

Đoàn Thọ

0905 784 312

 1. 22

 

Chi hội 11

Ngô Thanh Khối

0905 544 024

 1. 23

 

Chi hội 12

Nguyễn Phương

0906 182 097

 1. 24

 

Chi hội 13a

Nguyễn Văn Tuân

0901 916 017

 1. 25

 

Chi hội 13b

Tán Văn Miễn

0706 032 245

 1. 26

 

Chi hội 14

Hứa Mai

0905 495 667

 1. 27

 

Chi hội 15

Mai Thanh Bình

0905 055 715

 1. 28

 

Chi hội 16a

Phùng Dũng

0905 062 402

 1. 29

 

Chi hội 16b

Huỳnh Đăng Thương

0905 642 203

 1. 30

 

Chi hội 17a

Lê Văn Bảy

0982 554 810

 1. 31

 

Chi hội 17b

Mai Hiển

0905 152 896

 1. 32

 

Chi hội 18a

Mai Non

0906 456 186

 1. 33

 

Chi hội 18b

Trần Văn Thơi

 

 1. 34

 

Chi hội 19a

Phùng Văn Tiến

0905 926 847

 1. 35

 

Chi hội 19b

Nguyễn Kim

0795 625 116

 1. 36

 

Chi hội 20a

Huỳnh Văn Bốn

0905 629 486

 1. 37

 

Chi hội 20b

Ngô Đầy

01658 149 772

 1. 38

 

Chi hội 21a

Nguyễn Tân

0935 686 332

 1. 39

 

Chi hội 21b

Mai Văn Xanh

0906 414 708

 1. 01

Khuê Mỹ

Đa Mặn 1

Nguyễn Văn Luyện

0935146532

 1. 02

 

Đa Mặn 2

Hồ thị Thêm

0905994101

 1. 03

 

Đa Mặn 2A

Mai Văn Cư

0905879055

 1. 04

 

Đa Mặn 3

Nguyễn Thị Thinh 

0162888517

 1. 05

 

Đa Mặn 3A

Huỳnh Xuân Công

0905689365

 1. 06

 

Đa Mặn 3B

Trần Thị Vân

01249765447

 1. 07

 

Đa Mặn 3C

Đặng Văn Kiềm

0943361247

 1. 08

 

Đa Mặn 4

Phan Bân

0905193944

 1. 09

 

Đa Mặn 4A

Huỳnh Kim Toàn

0995205144

 1. 10

 

Đa Mặn 5

Nguyễn Thành Trung    

0906404627

 1. 11

 

Đa Mặn 6

Phạm Hà Giao

0904552562

 1. 12

 

Đa Mặn 7

Trần Thị Thảo Ly

0905469469

 1. 13

 

Đa Mặn 8

Nguyễn Văn Chung 

01283347957

 1. 14

 

Đa Mặn 8A

Trần Quang Vĩnh

01266679789

 1. 15

 

Đa Mặn 9

Hồ Quý

0905059060

 1. 16

 

Đa Mặn 9A

Lê Tấn Anh

0935726005

 1. 17

 

Đa Mặn 10

Vũ Thị Hằng

0914539816

 1. 18

 

Đa Mặn 11

Hoàng Văn Canh

0982221661

 1. 19

 

Đa Mặn 12

Vũ Trọng Lăng

0983550971

 1. 20

 

MĐT1

Nguyễn Thị Thủy

0935967564

 1. 21

 

Mỹ Đa Tây 1A

Nguyễn Văn Tuất      

0908483897

 1. 22

 

Mỹ Đa Tây 2

Đinh Đoàn

0905508641

 1. 23

 

Mỹ Đa Tây 3

Phùng Tấn Đình

01645324100

 1. 24

 

Mỹ Đa Tây 4

Trần Thị Phùng

0905041456

 1. 25

 

Mỹ Đa Đông 1

Huỳnh Thị Lài 

0905960466

 1. 26

 

Mỹ Đa Đông 1A

Nguyễn Thị Nguyệt

0925857691

 1. 27

 

Mỹ Đa Đông 2

Mai Phước Kỷ

0905108320

 1. 28

 

Mỹ Đa Đông 5

Phạm Thị Thanh

01238338522

 1. 29

 

Mỹ Đa Đông 4

Phạm Thị Ngọ

0989287816

 1. 30

 

Nghề nấm

Nguyễn Thanh

0906112410

 1. 01

Hòa Quý

Khái Tây

Võ Hoàng Nam

0905186985

 1. 02

 

Khái Tây 1

Trần Ngọc Thương

0989545085

 1. 03

 

Khái Tây 2a

Nguyễn Quang Định

0777669423

 1. 04

 

Khái Tây 2b

Huỳnh Bá Quận

0396035378

 1. 05

 

Thị An

Trần Thị Liễu

0905806548

 1. 06

 

An Lưu

Lê Văn Nam

0705961264

 1. 07

 

Hải An

Nguyễn Một

0703077874

 1. 08

 

Hải An 1

Đỗ Viết Sáu

0387096656

 1. 09

 

Hải An 2

Lê Ảnh

0377408223

 1. 10

 

Mân Quang 1

Lê Đức Hùng

0933205532

 1. 11

 

Mân Quang 2

Nguyễn Lục

0385361910

 1. 12

 

Khuê Đông 1

Nguyễn Quang Trưởng

0905502306

 1. 13

 

Khuê Đông 2

Hồ Văn Thông

0932530113

 1. 14

 

Bá Tùng

Phùng Xiêm

0702777768

 1. 15

 

Bá Tùng 1

Trần Đỏ

0775507391

 1. 16

 

Bình Kỳ

Phan Thanh Xuân

0774506304

 1. 17

 

Bình Kỳ 1

Nguyễn Xuân

0935297301

 1. 18

 

Bình Kỳ 2a

Trần Thanh

0388325312

 1. 19

 

Bình Kỳ 2b`

Phạm Đình Hảnh

0905958454

 1. 01

Mỹ An

Chi hội 1

Đỗ Văn Dưỡng

0905874387

 1. 02

 

Chi hội 2

Đỗ Thị Thanh Hương

0762574466

 1. 03

 

Chi hội 3

Nguyễn Thị Thết

0839417239

 1. 04

 

Chi hội 4

Trần Cháu

0978045801

 1. 05

 

Chi hội 5

Trần Viết Năm

0796808581

 1. 06

 

Chi hội 6

Đặng Thị Quế

0905874289

 1. 07

 

Chi hội 7

Huỳnh Công Linh

0793652864

 1. 08

 

Chi hội 8

Nguyễn Thị Tuyết Lan

0775651557

 1. 09

 

Chi hội 9

Trần Văn Thân

0768773868

VII

HẢI CHÂU

 

 

 

 1. 01

Hòa Cường Bắc

Chi hội 01

Nguyễn Hữu Khiết

0945.566.451

 1. 02

 

Chi hội 02

Phan Thị Mỹ

0354.789.351

 1. 03

 

Chi hội 03

Nguyễn Quang Hiền

0905.027.727

 1. 04

 

Chi hội 04

Lê Văn Bổn

0906.42.77.15

 1. 05

 

Chi hội 05

Nguyễn Thị Hồng

0346.900.336

 1. 06

 

Chi hội 06

Nguyễn Văn Quý

0905.565.056

 1. 07

 

Chi hội 07

Phan Văn Hy

0982.045.450

 1. 08

 

Chi hội 08

Trần Ngọc Hải

0905.232.073

 1. 09

 

Chi hội 09

Tạ Ngọc Đáng

0935.706.090

 1. 10

 

Chi hội 10

(chi hội Hoa – Trái cây)

Lê Văn

0869.676.968

 1. 11

 

Chi hội 11

Nguyễn Thành Chiến

0905.029.114

 1. 12

Hòa Cường Nam

Chi hội 01

Đỗ Văn Lãnh

0905.818.540

 1. 13

 

Chi hội 02

Vũ Đình Vượng

0722.422.127

 1. 14

 

Chi hội 03

Đặng Văn Thông

0935.351.839

 1. 15

 

Chi hội 04

Hồ Thanh Thuy

02363.612.576

 1. 16

 

Chi hội 05

Từ Văn Được

0724.548.996

 1. 17

 

Chi hội 06

Đặng Nữ

0906.556.160

 1. 18

 

Chi hội 07

Ngô Thanh Xuân

0935.640.970

 1. 19

 

Chi hội 08

Nguyễn Văn Tân

0905.144.225

 1. 20

 

Chi hội Cây cảnh

Nguyễn Văn Quý

0903.509.567

 1. 21

Thanh Bình

Chi hội Tân Lập 1

Trần Tuấn Nghĩa

0765.536.737

 1. 22

 

Chi hội Tân Lập 3

Đặng Giáo

0359.255.026

 1. 23

 

Chi hội Thanh Long B

Nguyễn Mầng

0905.828.285

 1. 24

 

Chi hội Thanh Sơn 1

Nguyễn Mạnh Hùng

0983.895.857

 1. 25

 

Chi hội Thanh Sơn 3

Hồ Thiện Vũ

0905.168.224

 1. 26

 

Chi hội Hải Sơn 1

Nguyễn Văn Phú

0376.041.872

 1. 27

 

Chi hội Hải Sơn 2

Nguyễn Hồng Sơn

0914.044.333

 1. 28

 

Chi hội Bình An 1

Phùng Thị Tố Nga

0909.509.602

 1. 29

 

Chi hội Bình An 2

Lê Tấn Bảy

0901.965.717

 1. 30

 

Chi hội Bình An 3

Đỗ Thúy Hòa

0909.133.759

 1. 31

 

Chi hội Hải Hà 1

Nguyễn Văn Phúc

 

 1. 32

 

Chi hội Hải Hà 2

Nguyễn Đức Khánh

0935.502.874

 1. 33

 

Chi hội Hải Hà 3A

Nguyễn Khánh Tuấn

0778.315.249

 1. 34

 

Chi hội Hải Hà 3

Lê Văn Bảo

0933.635.067

 1. 35

 

Chi hội Hải Hà 4

Hoàng Thị Kim Thiên

0368.446.448

 1. 36

 

Chi hội sinh vật cảnh

Nguyễn Trần Hùng

0935.497.949

 1. 37

Thuận Phước

Chi hội Thuận Lập 4

Lê Minh Châu

0905.150.267

 1. 38

 

Chi hội Tân Phước 3

Hà Văn Niên

0724.566.635

 1. 39

 

Chi hội Thanh Bồ 5

Dương Bình Phong Quang

0914.289.256

 1. 40

 

Chi hội Bình Phước 3

Ngô Văn Hùng

0367.277.704

 1. 41

 

Chi hội Đa Phước

Phan Hùng

0766.579.743

 1. 42

 

Chi hội Đức Lợi 2

Nguyễn Hồng

0935.066.185

 1. 43

 

Chi hội Tân Phước 4

Phan Văn Tuấn

0905.894.258

 1. 44

 

Chi hội Tân Phước 6

Đỗ Văn Giỏi

0716.744.798

 1. 45

 

Chi hội Thanh Bồ 3

Nguyễn Thị Bé

0935.332.025

 1. 46

 

Chi hội Bình Phước 1

Nguyễn Thị Lý

0905.226.500

 1. 47

 

Chi hội Thanh Bồ 6

Trần Thị Vân

0773.402.984

 

 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 1 9 7 6 4
Today: 2.167
Yesterday: 2.646
This week: 2.167
This month: 70.534
Total: 11.919.764
Đăng nhập