Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Chỉ thị của Thành uỷ Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.19CT dai hoi Hoi Nong dan.signed.pdf

Chỉ thị của Thành uỷ Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Số kí hiệu 19-CT/TU Người ký
Ngày ban hành 14/10/2022 Ngày xuất bản 09/11/2022
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản Đảng Loại văn bản Chỉ thị
Cấp ban hành UBND thành phố Cơ quan ban hành Sở, ban ngành
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
  2. Chương trình hành động của Thành uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  3. Chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  4. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, TẠO ĐỘNG LỰC ĐƯA NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN CÓ THU NHẬP CAO”
Đăng nhập