Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
Nội dung chi tiết

Thực hiện Công văn số 4087-CV/HNDTW, ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam khóa VI trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố:

- Kính đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân thành phố dành thời gian tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo và gửi lại Hội Nông dân thành phố trước ngày 20/6/2018 để tổng hợp, báo cáo Hội Nông dân Trung ương.

- Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu, góp ý một cách rộng rãi, thật sự có chất lượng; qua đó nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức họp Ban Chấp hành thảo luận, góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Hội Nông dân thành phố sau khi kết thúc Đại hội Hội Nông dân quận, huyện.

(Dự thảo Báo cáo và mẫu góp ý gửi qua email và đăng tải trên Trang thông tin điện tử www.hoinongdandanang.org.vn).

Đây là nội dung quan trọng nhằm phục vụ cho Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kính đề nghị các đồng chí BCH Thành Hội quan tâm, góp ý xây dựng; đề nghị các Quận, Huyện Hội triển khai thực hiện và gởi bằng văn bản theo mẫu gửi kèm về Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố (qua Văn phòng, email: vphoinongdandn@gmail.com).  

Đính kèm:
1.688. CV gop y du thao bao cao chinh tri TW.doc
2.684_BC chinh tri BCHTW.pdf

V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
Số kí hiệu 688-CV/HNDT Người ký Nguyễn Đình Khánh Vân
Ngày ban hành 31/05/2018 Ngày xuất bản 31/05/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông báo Kết luận của Thành uỷ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ tị số 59-CT/TW
  2. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  3. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  4. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
Đăng nhập