Hội Nông dân thành phố với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đạt được kết quả, những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Tập trung vào các nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, chính sách giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới… Gắn việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho nông dân, để từ đó nông dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Điển hình như huyện Hòa Vang, các cấp Hội đã áp dụng nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân như sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác hòa giải, tuyên truyền pháp luật thông qua các cuộc thi "kiến thức nhà nông và pháp luật", thi viết tìm hiểu pháp luật về đất đai… Nét mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm qua là việc thực hiện, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa từ cơ sở với các nội dung phong phú, đa dạng được đông đảo nông dân đồng tình tham gia hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức Hội thi "Kiến thức nhà nông và pháp luật" được tổ chức định kỳ hằng năm; cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đất đai với số bài tham gia dự thi trên 15.000 bài, trong đó hội viên nông dân vùng nông thôn chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra các cơ sở Hội tổ chức nhiều cuộc thi dưới hình thức sân khấu hoá thu hút hàng vạn nông dân tham gia...

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được Hội Nông dân phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã có nhiều khó khăn, vùng miền núi, giúp hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi hội nông dân phường Thuận Phước, quận  Hải Châu

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành Hội đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát tập trung các nội dung: Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra các cấp Hội; tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; việc thi hành Điều lệ Hội, kiểm tra các chương trình, dự án do Hội thực hiện; phối hợp kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị...Các cấp Hội đã thực hiện được 1.750 cuộc kiểm tra: về tình hình sản xuất và đời sống của hội viên nông dân; kiểm tra các nguồn vốn vay; kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03; kiểm tra toàn diện 42/42 cơ sở Hội: nhằm nâng cao chất lượng hội viên và tổ chức cơ sở Hội; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ, di dời giải toả, bảo vệ  môi trường... Đặc biệt, năm qua Thành Hội đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ thành phố và các ngành chức năng liên quan, tham gia kiểm tra giám sát, tập hợp kiến nghị giải quyết nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo, vận động chấp hành chủ trương, chính sách về giải tỏa, đền bù, tái định cư.Kết quả thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành Hội đã phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội các cấp; củng cố và duy trì hoạt động 42 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại 42 cơ sở hội, qua đó phối hợp tổ chức 792 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 32.642 lượt nông dân; tiếp nhận 136 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của nông dân, nội dung chủ yếu về đất đai, đền bù giải toả, ô nhiễm môi trường tại cơ sở, Hội đã chuyển đến các cơ quan chức năng và phối hợp giải quyết xong 136/136 đơn; phối hợp hoà giải thành 222 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.

Những vụ việc do nông dân chưa hiểu biết pháp luật dẫn đến khiếu kiện không đúng, các cấp Hội kiên trì vận động, giải thích cho hội viên, nông dân tự rút đơn, chấm dứt khiếu kiện. Nhờ vậy, Hội Nông dân đã góp phần hạn chế phần lớn khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giảm về số lượng và tính chất phức tạp.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Phú Ban khẳng định, công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho nông dân góp phần đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phạm Văn Tiến

Tin cùng chuyên mục