Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội

Sáng ngày 30-8-2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của Hội cho hơn 80 cán bộ hội từ thành phố đến cơ sở.

Ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về: công tác kiểm tra giám sát phản biện tổ chức hội, cán bộ hội viên trong việc chấp hành điều lệ hội, thực hiện các nghị quyết của hội, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và hoạt động của hội. Công tác kiểm tra việc thu nộp tài chính, quản lý hội phí, sử dụng ngân sách nhà nước các cấp và các nguồn thu khác cho các hoạt động của hội. Việc tổ chức tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị của cán bộ hội viên. Phương pháp giải quyết và kiểm tra đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân theo thẩm quyền.

PHẠM VĂN TIẾN

Tin cùng chuyên mục