Nông dân tham gia phòng chống tội phạm góp phần xây dựng thành phố “4 an”

Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hoá làm trọng tâm, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm trong các cấp Hội Nông dân thành phố được đẩy mạnh. Hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn. Những kết quả đạt được trong phong trào đã nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về phòng, chống tội phạm, cách phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần mục tiêu xây dựng thành phố " 4 an", đó là: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh xã hội.

 

Trong giai đoạn 2012 - 2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức 10 lớp tập huấn chương trình công tác phòng, chống tội phạm cho hơn 700 cán bộ Hội, nội dung tập huấn về Nghị quyết số 09/CP, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các văn bản luật, qua đó phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; xây dựng 9 điểm đọc báo để tạo điều kiện cho hội viên nông dân tìm hiểu về pháp luật phòng, chống tội phạm. Đến nay đã có 100% quận, huyện, xã, phường và chi tổ Hội đã được quán triệt Nghị quyết số 09/CP và tổ chức cho gia đình hội viên nông dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn của khu dân cư, phối hợp xây dựng mô hình " Chi hội nông dân không có người vi phạm pháp luật".

Các cấp Hội đã tổ chức và  phối hợp với các cơ quan cùng cấp tổ chức 8.623 buổi cho 430.121 lượt người về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng, chống tội phạm; tại các điểm tuyên truyền các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với Công an cùng cấp chuẩn bị tốt về nội dung nên đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham dự; qua đó, đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động tội phạm trên địa bàn thành phố và những biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội tại gia đình và tại cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngành Công an và các Hội đoàn thể phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng mô hình "Tổ dân phố (thôn) không có tội phạm và tệ nạn xã hội". Tổ chức 1.558 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội cho 81.020 người; 155 buổi về an toàn giao thông cho 7.748 người; 38 buổi tuyên truyền luật bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho 1.867 lượt người; nhận cảm hoá giáo dục trên 300 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; tham gia ngăn ngừa các vụ phạm pháp tại cộng đồng dân cư. Thành Hội xây dựng điểm tại các cơ sở Hội "không có hội viên và con em nông dân vi phạm pháp luật, không có tội phạm và tệ nạn xã hội"…Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật và các tệ nạn xã hội, kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống tội phạm trên địa bàn đạt kết quả.

Ảnh: Một điểm tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội

Hàng năm, Ban Thường vụ Thành Hội đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động và  tổ chức các đợt hoạt động phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Hội Nông dân thành phố chỉ đạo các cấp Hội tổ chức và phối hợp thực hiện có kết quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng mô hình "Chi hội không có hội viên nông dân và con em nông dân vi phạm pháp luật" với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng; đồng thời để thu hút nông dân tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt, trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm và phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Qua đó, các cấp Hội ở cơ sở đã xây dựng được nhiều mô hình, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điển hình như:

Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân huyện Hòa Vang tổng kết và nhân rộng mô hình "Tiếng mõ an ninh" tại thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong trên toàn địa bàn xã, huyện; đến nay 100% xã thuộc huyện Hòa Vang đã được nhân rộng mô hình "Tiếng mõ an ninh". Mô hình Câu lạc bộ "Người Cha tốt của con" tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và phường Xuân Hà (quận Thanh Khê); mô hình "Chi hội không có người nghiện và vi phạm pháp luật" tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu); mô hình "Ánh sáng ngoài ngõ, tiếng mõ trong nhà" tại thôn Tân Ninh - xã Hòa Liên … Các mô hình này đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú. Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ như: sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ với nhiều nội dung về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Mô hình phòng chống tội phạm tại chi Hội Xuân Thiều 15 - P. Hòa Hiệp Nam; là mô hình "Tổ tự quản về an ninh trật tự" được Hội Nông dân thành phố ra Quyết định công nhận, có Quy chế tổ chức và hoạt động của mô hình; hoạt động chủ yếu của mô hình là tuyên truyền nâng cao kiến thức cho nhân dân trong Tổ về phòng, chống tội phạm, tổ chức tuần tra trong tổ, phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời cho Công an phường; nhận cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư tại khu vực mình quản lý, giúp đỡ di dời các hộ dân nếu có thiên tai bão lụt xảy ra… ngoài ra chi hội còn liên hệ với các cơ sở sản xuất giới thiệu hội viên nông dân nghèo có việc làm cải thiện đời sống.

Từ tình hình thực tế của địa phương, Hội Nông dân các cấp chủ động phối hợp với Công an tổ chức các hoạt động phong phú như: tổ chức họp những người hành nghề lái xe ôm, các chủ tiệm cầm đồ là hội viên nông dân để tuyên truyền, vận động họ cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các Quận, Huyện, xã, phường chủ động phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội diễn văn nghệ quần chúng về công tác phòng, chống tội phạm với nội dung giáo dục thiết thực đã thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia và cổ vũ…

Để giải quyết những mâu thuẫn tại cơ sở trong thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức hơn 7.245 cuộc kiểm tra định kỳ và chuyên đề, trong đó tập trung kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống và kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc của hội viên nông dân để cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết; chủ động phối hợp tiếp nhận và giải quyết 821 đơn thư khiếu nại, kiến nghị của hội viên nông dân, tham gia hòa giải 869 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; thành lập 42 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, thu hút 1.354 thành viên tham gia; phối hợp tổ chức 1.015 buổi trợ giúp pháp lý cho 10.024 lượt hội viên nông dân và đối tượng chính sách. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị nên trong nội bộ hội viên nông dân không có tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp và phát sinh điểm nóng.

Bằng những hoạt động và những kết quả đã đạt được, có thể nói Hội Nông dân thành phố đã triển khai có hiệu quả Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh và góp phần thực hiện thành công của chủ trương Thành uỷ về xây dựng Đà Nẵng thành "Thành phố 4 an".

PHẠM VĂN TIẾN

Tin cùng chuyên mục