Hòa Sơn: Thành lập Tổ hội nghề nghiệp “Nuôi cá nước ngọt”

Hội Nông dân xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Tổ hội nghề nghiệp "Nuôi cá nước ngọt" thôn An Ngãi Tây 2.

Tổ hội nghề nghiệp nông dân "Nuôi cá nước ngọt" có 10 thành viên do Hội Nông dân xã phụ trách, Tổ hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, công khai thảo luận và thống nhất hành động, với mong muốn giúp đỡ, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã.

Để Tổ hội "Nuôi cá nước ngọt" phát triển theo hướng bền vững, các tổ viên tập trung chăm sóc  05 ha nuôi trồng thủy sản hiện có, sản xuất theo phương thức an toàn, đồng thời mở rộng diện tích nhằm nâng cao thu nhập. Mặt khác, Hội Nông dân xã có trách nhiệm phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật về  nuôi trồng thủy sản  và tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn để hội viên đầu tư sản xuất có hiệu quả.

                                                                                      Văn Hải