An Hải Đông: Tổ chức tổng kết công tác Hội và PTND năm 2020

Chiều ngày 25/12, tại Hội trường UBND, Hội Nông dân phường An Hải Đông (Q. Sơn Trà) tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Về dự Hội nghị có Đ/c Trần Văn Lực – Chủ tịch Hội nông dân quận; Đ/c Đào Thị Hồng Lý – UV BTV Quận uỷ, Bí thư Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn –Phó Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận, các Hội đoàn thể Chính trị - xã hội phường; đại diện cấp uỷ chi bộ khu dân cư lãnh đạo chi hội; uỷ viên BCH Hội; BCH các chi hội trực thuộc; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Trong năm 2020, Hội Nông dân phường đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Cụ thể như sau: Hội Nông dân phường đã tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức tuyên truyền được: 28 buổi với trên 1.600 lượt cán bộ hội viên tham dự. Ngoài ra, Hội đã tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  bằng cuộc vận động xây dựng "Người Cán bộ Hội và Nông dân tiêu biểu, xuất sắc làm theo Bác Hồ" cho hơn 220 lượt cán bộ Hội và Hội viên. Hội đã củng cố tổ chức Hội đến nay có 424 hội viên và 22 chi hội trực thuộc. Trong năm đã phát triển 53/45 hội viên đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch Quận hội giao. Bên cạnh đó, Hội  luôn chú trọng phát triển nguồn cán bộ Hội có tuổi đời trẻ để kế thừa đội ngũ đảm bảo chất lượng; trong năm qua đã cử 22 cán bộ hội tham dự các lớp tập huấn tại Thành Hội và 78 cán bộ hội (Chi hội trưởng, phó) tham dự lớp tập huấn do Quận Hội triệu tập; đã tổ chức hơn 12 cuộc kiểm tra với các nội dung như về tình hình sản xuất và đời sống của nông dân, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác Hội, kiểm tra các tổ vay vốn và tiết kiệm cùng thường trực Hội kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các chi hội, kiểm tra cán bộ hội viên thực hiện điều lệ Hội và chấp hành chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là kiểm tra danh sách hội viên, sinh hoạt hội họp, quỹ hội của các chi hội… để làm cơ sở đánh giá xếp loại các chi hội. Hội đã vận động nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 238 hộ đăng ký. Cuối năm bình xét có 108 hộ nông dân đạt. Với tình hình dịch bệnh phức tạp Hội đã vận động các nguồn kinh phí từ các mạnh thường quân, hội viên nông dân đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ hội viên nghèo, khó khăn với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng; hỗ trợ khẩu trang y tế cho các lực lượng tham gia hỗ trợ lương thực trực tiếp tại tuyến cách ly y tế, làm 05 máy rửa tay sát khuẩn tặng cho các chốt chặn và cơ sở UBND và Công an phường; Chọn cử 07 cán bộ hội viên tham gia trực tiếp hỗ trợ cho các hộ dân trong khu cách ly. Hội nông dân phường đã vận động hỗ trợ hơn 150 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ hội viên khó khăn, các công nhân công trình, sinh viên khó khăn với tổng kinh phí là hơn 40 triệu đồng…
Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021 cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ hội viên nông dân đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với tiêu chí "Người cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác Hồ". Mỗi năm Hội phát triển hội viên và phát thẻ hội viên đạt 100% kế hoạch Quận giao, 100% chi hội đạt vững mạnh, khá. Phường hội đạt vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội và Kế hoạch số 57-KH/HNDT, ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Thành Hội về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về kinh tế tập thể; tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể cho nông dân. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, tạo việc làm giúp đỡ các hộ nông dân khó khăn…
Tại Hội nghị, UBND phường cũng đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân; Hội Nông dân phường cũng đã tặng giấy khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020.


Tuyết Sương