Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân thành phố Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

          Chiều ngày 31-12, Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2020 và triển khai nghị quyết năm 2021.

          Tại hội nghị tập đảng viên chi bộ đã được nghe quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

          Trong năm 2020, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố đã triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020; thảo luận thống nhất ban hành Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 bao gồm 9 nhóm cụ thể như sau:

- Xây dựng Nghị quyết của Chi bộ, chương trình, kế hoạch công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số của Đảng ủy khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 sát với đặc điểm, tình hình Chi bộ và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

- Tổ chức cho đảng viên trong chi bộ học tập, quán triệt phổ biến kịp thời và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối.

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện nhiệm vụ do BTV Thành ủy, UBND thành phố, ngành cấp trên giao.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ động và kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề được xã hội quan tâm, làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền đảng viên không đăng tin, chia sẽ thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của thành phố; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10-1030-14/10/2021.

- Thực hiện nghiêm Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 102/QĐ-TW, ngày 15/11/2017 quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tập trung xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác quản lý đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực phấn đấu để đạt Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu trong năm 2021 xây dựng kế hoạch nhằm bồi dưỡng và làm hồ sơ, thủ tục để kết nạp 01 đảng viên mới.

- Thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Chi bộ, tập trung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động nắm tình hình, phát hiện đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

- Tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tăng cường vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện dân chủ trong Đảng.

Dịp này, Chi ủy Chi bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen cho 3 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

                                                                                                PV

 

Tin cùng chuyên mục