Tổ chức Hội nghị Thành Hội khóa VIII lần thứ 8

Sáng ngày 24/10/2021, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân (PTND) năm 2021, triển khai phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch HND thành phố trình bày báo cáo năm 2021

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên PTND vẫn có nhiều khởi sắc, đổi mới trong hình thức, nội dung, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Nổi bật như các chương trình, hoạt động chung tay, góp sức cùng thành phố chống dịch, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, tái thiết và khôi phục sản xuất nông nghiệp trong trạng thái mới. Nổi bật, từ phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cũng đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang thương hiệu OCOP, nâng cao tính cạnh tranh của nông sản thành phố, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn.

Tính đến nay, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt hơn 40 tỷ đồng, đã giải ngân 174 dự án, giải quyết cho 1.427 hộ vay; Tổng dư nợ nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội hơn 711 tỷ đồng, với 16.209 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT gần 630 tỷ đồng, cho 8.120 hộ vay. Năm 2022, các cấp Hội Nông dân thành phố xác định vừa chống dịch vừa vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, kết nối lại các chuỗi liên kết nông sản, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn làm ăn, giảm nghèo bền vững.

                                                                                                                                      TY

Tin cùng chuyên mục