Sơn Trà: Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho Cán bộ Hội

Ngày 24/5/2022, Hội Nông dân quận Sơn Trà và Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà phối hợp  tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2022, tham dự lớp bồi dưỡng có 180 cán bộ chi hội và các Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân 7 phường.

 Tại Hội nghị, cán bộ Hội được đồng chí Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà quán triệt các nội dung: Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức"; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề án 03 – ĐA/HNDT của Hội Nông dân thành phố về "Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội, là công tác phối hợp giữa Hội Nông dân quận và Ban Tuyên giáo Quận ủy  tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức chính trị và lý luận, khả năng vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên trong thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân;  kịp thời bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở./.

Hồng Vi

Tin cùng chuyên mục