Hòa Sơn: Tổng kết công tác Hội và PTND năm 2020
Hội Nông dân xã Hòa Sơn – Huyện Hòa Vang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
 
 Năm 2020, công tác Hội và PTND xã Hòa Sơn đạt được những kết quả tiêu biểu: Công tác tuyên truyền của hội có nhiều chuyển biến tích cực nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19 nên cũng ảnh hưởng đến một số nội dung. Hội Nông dân xã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các văn bản pháp luật gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của bộ chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tập trung tuyên truyền trong nhân dân công tác phòng chống dịch covid 19. Quán triệt hội viên nông dân vận động con em nông dân lên đường nhập ngũ đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu giao.  Công tác tuyên truyền báo chí được cấp trên quan tâm, báo nông thôn ngày nay hàng tuân đều cấp đủ cho 10 chi hội để nắm thông tin; hàng tháng hội mua 02 quyển tạp chí Nông thôn mới để nắm tình hình triển khai cho các chi hội. Tham gia phòng chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả, 10 cán bộ chi hội tham gia 11 điểm chốt kiểm dịch ở 10 thôn và các điểm chợ. Hội nông dân xã là thành viên của Ban vận động ủng hộ dịch Covid-19 do Chủ tịch UBMTTQVN xã làm trưởng ban. Thường trực hội xã đứng điểm tại các thôn, cùng với  Mặt trận và đoàn thể đến thăm động viên chốt trực tại 10 thôn số tiền 3.900.000 đồng và 1 tạ chanh từ nguồn vận động. Hội nông dân xã đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 160 xuất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn gồm 1,6 tấn gạo và 1,6 tạ thịt tổng số tiền 42,6 triệu đồng. Và vận động hộ anh Võ Văn Khoa chi hội nông dân thôn An Ngãi Tây 2 hỗ trợ 15 kg thịt heo cho lực lượng vũ trang tham gia phòng chống dịch. 
Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế: Hội xã phối hợp với các ngành liên quan rà soát nhu cầu, điều tra lập danh sách mở 02 lớp dạy nghề trồng hoa cây cảnh cho hội viên nông dân tại thôn Xuân Phú với 28 học viên. Lớp Phú Hạ - Đại La có 25, Hội còn phối hợp với Hội phụ nữ xã tổ chức lớp nấu ăn cho 32 hội viên tham gia.
Hội Nông dân xã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn sản xuất, trong đó tập trung đề xuất vay vốn cho các hộ mới thoát nghèo, vốn giải quyết việc làm để phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Tổng số tổ vay vốn Hội quản lý 07 tổ với 398 hộ. Tổng số dư nợ là 14.340.850.000 đồng. Hội Nông dân xã đã vận động 07 hội viên nông dân vay vốn số tiền 200 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Hiện nay tổng dư nợ quỷ HTND là 940 triệu đồng...
 
Văn Hải