Nông dân tham gia phòng chống tội phạm góp phần xây dựng thành phố “4 an”

30/08/2016
Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hoá làm trọng tâm, thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm trong các cấp Hội Nông dân thành phố được đẩy...