Liên Chiểu: Tập huấn kiến thức pháp luật và phòng chống thiên tai năm 2022

10/08/2022
Chiều ngày 9/8, Hội Nông dân quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phòng chống thiên tai năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Hội trên địa bàn.